Wielojęzyczny akt urodzenia

Mój partner jest Belgiem. Planujemy ślub w Brukseli. Słyszałam, że mogę wystąpić o europejski akt urodzenia, który ułatwi mi załatwianie formalności. Czy to prawda? – pyta Kinga z Białej Podlaskiej.

Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego, potocznie zwany europejskim aktem stanu cywilnego, to dokument sporządzony na specjalnym międzynarodowym druku, którym można się posługiwać, załatwiając urzędowe sprawy za granicą.

Nie trzeba go już legalizować ani tłumaczyć na język obcy. Istnieją trzy rodzaje wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego: stwierdzające urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon.

Reklama

Obowiązują na terytorium państw związanych Konwencją nr 16, wśród których jest także Belgia. Zatem polski wielojęzyczny skrócony odpis aktu urodzenia rzeczywiście ułatwi załatwianie formalności związanych ze ślubem w Belgii.

Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego sporządzane są na wniosek osoby zainteresowanej. Dostanie go każdy, kto ma prawo do otrzymania polskiego odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

Można wystąpić o wydanie takiego dokumentu dla samego siebie, ale także dla małżonka, rodzica, dziecka lub rodzeństwa. Wniosek o wydanie aktu można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego, czyli na terenie całej Polski, osobiście lub listownie. Również odebrać akt można osobiście lub za pośrednictwem poczty, ale tylko w postaci papierowej („zwykły” akt dostępny jest także w formie elektronicznej).

Opłata skarbowa za uzyskanie dokumentu wynosi 22 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest on potrzebny do ubezpieczenia społecznego, wtedy otrzymamy go bezpłatnie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Trwa akcja „Masz kłopot z pożyczką frankową? Dowiedz się, co możesz zrobić”. Warto z niej skorzystać i uzyskać bezpłatną poradę prawną dotyczącą niejasnych a czasami niedozwolonych zapisów w... więcej