Wszystko o ogrzewaniu: prawa lokatora i obowiązki dostawcy

Sezon grzewczy w pełni i mogą przytrafić się problemy z dostawą ciepła. Wyjaśniamy, jakie przepisy obowiązują w tym roku.

Po pierwsze: ceny ciepła sieciowego (C.O.) mogą być inne w różnych miastach. Zależą one od lokalnych dystrybutorów, jednak nie mogą oni dowolnie podnosić stawek – muszą je wcześniej zatwierdzić w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE).

Reklama

Wyższe taryfy na gaz i prąd też muszą być zatwierdzane przez tę instytucję (co ważne dla osób, które mają grzejniki na prąd i gaz). Dlatego gdy otrzymamy pismo z podwyżką, musi być w niej napisane też, że jest na to zgoda URE.

Poprosiliśmy naszych ekspertów o odpowiedzi na pytania czytelników dotyczące dostaw ciepła.

Gdy kaloryfery nie grzeją!

Czy w budynku, w którym jest C.O. miejskie, mogą być wyłączenia?

M. Nagórek: Tak, ale tylko jeśli jest to spowodowane np. awarią. Gdy jednak wystąpi przer- wa w dostarczaniu ogrzewania i ciepłej wody, należy się lokatorom bonifikata w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty, liczonej za każdą rozpoczętą dobę przerwy w dostawie.

Podst.: rozporządzenie ministra gospodarki z 17.09.2010 r. w sprawie zasad i kalkulacji taryf i rozliczeń z tyt. zaopatrzenia w ciepło.

Kto odpowiada za naprawę szwankującej instalacji?

P. Dąbrowski: Koszty wymiany, naprawy i konserwacji całej instalacji C.O. w budynku ponosi wspólnota, spółdzielnia lub gmina, w zależności od tego, do kogo należy budynek. Dotyczy to też kaloryferów w lokalach własnościowych.

Podst. prawna: orzeczenie Sądu Najwyższego (sygn. akt: III CZP 36/97 oraz III CZP 28/06).

Jeśli stawki są za wysokie

W jaki sposób sprzeciwić się zbyt wysokim, według nas, opłatom?

P. Dąbrowski: Jeżeli budynkiem zarządza wspólnota, należy podczas rocznego zebrania wystąpić o zmianę zasady rozliczeń za ogrzewanie i ciepłą wodę. Można to uzasadnić tym, że poprzednia uchwała w tej sprawie jest sprzeczna z prawem energetycznym (np. mówi, że koszty dostawy energii cieplnej obciążają każdy lokal - w częściach równych, niezależnie od jego powierzchni).

Uchwałę można też zaskarżyć do sądu. Jeżeli blokiem zarządza spółdzielnia mieszkaniowa, można odmówić zapłaty częś ci stawki, jaką uznajemy za zawyżoną. Należy napisać pismo do spółdzielni i je uzasadnić. Jeżeli spółdzielnia nie uzna naszych racji, należy bronić swego stanowiska w sądzie.

Jakie przepisy, kiedy mieszkamy w domu Czy są przepisy regulujące zasady ogrzewania w domach jednorodzinnych, z piecami i kominami?

M. Nagórek: Nie, nie ma takich przepisów regulujących zasady ogrzewania w domach jednorodzinnych wyposażonych w kominy i piece! Są jednak przepisy dotyczące montowania pieców i systemów ogrzewania (w tym kominów) oraz materiałów dopuszczonych do spalania.

Rozmawiała: Marta Jaworska

Eksperci radzą czytelniczkom

Pani Krystyna (75): Mam grzejniki na prąd. Co z dopłatą z gminy?

Opinia eksperta: Tzw. dodatek energetyczny przysługuje tym, którzy mają niski dochód, tj. aktu alnie: 1540,79 zł miesięcznie (jeśli osoba występująca o dodatek jest samotna) lub 1100,56 zł na osobę, jeśli o dopłatę stara się rodzina.

Pani Ewa (38): Chcę płacić tylko za bieżące zużycie gazu!

Opinia eksperta: Jeśli ogrzewa Pani mieszkanie ga zem i płaci wyso kie rachunki we dług prognoz, można wystąpić o zmianę syste mu rozliczeń na miesięczne. Wnio sek proszę złożyć osobiście w punk- cie obsługi klientów dostawcy gazu.

Rozliczenia za centralne ogrzewanie

Każdy właściciel lub zarządca budyn ku wielorodzinnego powinien mieć własny, wewnętrzny regulamin rozli czeń za ogrzewanie i ciepłą wodę (do wglądu lokatorów).

Koszty rozlicza się, stosując wska zania ciepłomierzy lub energooszczędnych urządzeń umożliwia jących indywidualne rozliczenie kosztów za centralne ogrzewanie.

Gdy sąsiad zadymia okolicę...

Zakazane jest spalanie w domowych piecach, m.in.: plastikowych pojemników i butelek, gumy, przedmiotów z two rzyw sztucznych, drewna pokrytego lakierem, sztucznej skóry, opakowań – po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, farbach, lakierach (art. 191 ustawy „o odpadach”).

Za nieprzestrzeganie przepisu grozi grzywna do 5000 zł. Jeśli ktoś uporczywie łamie prawo i te działania mogą spowodować skażenie powietrza, grozi za to od 3 miesięcy do lat 5 więzienia.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Przestępcy nie mają skrupułów i by wyłudzić lub ukraść pieniądze, stosują niezwykle wymyślne metody. Jedną z nich jest sposób „na wnuczka” i „policjanta”, którego ofiarą padają starsi ludzie. więcej