Wyjazd do sanatorium: kiedy można dostać skierowanie i jak często?

Moja znajoma często jeździ do sanatorium. Ja również chciałabym odpocząć, podratować zdrowie, bo dokuczają mi bóle stawów (pracuję na stojąco). Czy dostanę skierowanie? Lekarz da mi zwolnienie na ten wyjazd? - pyta Lidia, 57 lat, Kutno.

Jako osoba ubezpieczona ma Pani prawo skorzystać z pobytu w sanatorium. Skierowanie na leczenie może wystawić lekarz rodzinny lub specjalista. Na wyjazd do sanatorium nie przysługuje zwolnienie lekarskie. Należy się tylko na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym.

Podst.: rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe (DzU nr 142/11, poz. 835 ze zmianami).

Reklama

Ważna rada: skierowanie do sanatorium zatwierdza oddział NFZ. Do sanatorium można jeździć nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Część kosztów za pobyt w sanatorium pacjent pokrywa z własnej kieszeni.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Naj

Zobacz również

  • 1. Wydawana przez NFZ karta ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ zapewnia pokrycie kosztów leczenia w krajach Unii zgodnie z obowiązującymi w nich przepisami. A to oznacza, że niektóre z tych kosztów,... więcej