Wyjście ze szpitala bez wypisu?

Mój mąż został wypuszczony ze szpitala bez wypisu. Lekarz nie przekazał mu również informacji na temat jego wyników badań. Czy to normalne praktyki? Halina Drundel z Mielca

Hospitalizowani pacjenci, zależni od personelu medycznego, godzą się często na nieuprzejme traktowanie, niejasne wyjaśnienia stanu zdrowia, a wielu z nich w ogóle nie wie, że mają jakieś prawa albo nie potrafią ich stosować w praktyce.

Prawa pacjentów wynikają z wielu ustaw, w tym także z konstytucji. Można sprowadzić je do kilku prostych reguł. Każdemu przysługuje prawo do informacji o stanie zdrowia, poszanowania intymności i godności osobistej, wyrażenia zgody lub odmowy prawa wglądu w dokumentację medyczną, ochrony tajemnicy lekarskiej, opieki bliskich oraz do kontaktu z nimi.

Reklama

Pacjent, który wymaga leczenia szpitalnego, ma prawo do wyboru szpitala spośród tych, które zawarły umowę z NFZ na podstawie każdego skierowania.

Tyczy się to przyjęcia do placówki bez skierowania w stanach nagłych, darmowego transportu sanitarnego, wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób w badaniach, wypisania się ze szpitala na własne żądanie, zasięgnięcia opinii innego lekarza, a nawet zwołania konsylium lekarskiego.

Należą mu się bezpłatne leki, pomieszczenie i wyżywienie adekwatne do stanu zdrowia, a także opieka duszpasterska. Chory może odmówić zgody na pobranie narządów po śmierci lub przeprowadzenie sekcji zwłok.

Pacjent nie może wyjść ze szpitala do domu bez wypisu. Taka praktyka jest niedopuszczalna, ponieważ karta informacyjna z leczenia szpitalnego powinna zostać wystawiona w dniu jego zakończenia. Nieterminowe przedstawienie takiego dokumentu stanowi naruszenie prawa.

Skargę na łamanie praw pacjenta można złożyć do kierownictwa placówki, Narodowego Funduszu Zdrowia, rzecznika praw pacjenta i rzecznika praw obywatelskich.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Kurier TV

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej