Wypowiedzenie zmieniające w okresie ochronnym

Reklama

Za dwa lata przechodzę na emeryturę. Wiem, że mój pracodawca, szukając oszczędności, planuje redukcję wynagrodzeń. Czy mogę nie przyjąć nowych warunków płacowych?

Jadwiga S. z Kielc.

Tylko wyjątkowe sytuacje pozwalają na obniżenie pensji

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Taki okres ochronny dotyczy także możliwości wręczania pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

Oznacza to, że co do zasady pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można na drodze wypowiedzenia zmieniającego obniżyć płacy (pracodawca może zaproponować obniżkę np. poprzez porozumienie stron, ale pracownik nie musi się na nią godzić).

Są sytuacje, gdy wypowiedzeniem zmieniające jest jednak

dopuszczalne. Pracodawca może zmienić warunki płacy pracownikowi w okresie ochronnym, gdy nowe zasady wynagradzania dotyczą ogółu pracowników lub tej grupy, do której chroniony pracownik należy.

Zmiana jest możliwa także z uwagi na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

W takich sytuacjach pracownik, który nie godzi się na nowe warunki, traci pracę (brak aprobaty trzeba zgłosić przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, inaczej przyjmuje się, że zatrudniony wyraża zgodę na zmianę).

Od wypowiedzenia warunków zatrudnienia można odwołać się do sądu pracy. Sąd zbada, czy wypowiedzenie było zasadne i czy nie miało na celu pozbycie się pracownika z firmy.

Wypowiedzenie zmieniające względem pracownika w okresie ochronnym jest także możliwe na podstawie przepisów o zwolnieniach grupowych (ustawa dotyczy firm, które zatrudniają co najmniej 20 osób).

W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Dzwoni Twój telefon stacjonarny – rozmówca przedstawia się jako konsultant lub konsultantka Telekomunikacji Polskiej S.A. i proponuje Ci korzystne obniżenie abonamentu. Uważaj! więcej