Załatw to przez internet

Nie musisz chodzić do urzędów. Możesz je „odwiedzać” z domu.

Pani Krysia ma zawroty głowy i nie wychodzi sama z domu. Do tej pory sprawy urzędowe załatwiała osobiście w urzędach.

Reklama

– Wnuki twierdzą, że sporo spraw mogę załatwić z domu. Dały mi laptop, założyły internet. Jak się do załatwiania spraw zabrać? – zapytała. – Aby załatwić sprawy z domu, potrzebuje pani mieć tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny (e-podpis).

– Co to jest? – Wypełniając dokumenty papierowe podpisywała je pani. Profil zaufany lub e-podpis zastępują pani odręczny podpis. – W jaki sposób mogę założyć taki profil? – Musi się pani zarejestrować na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (patrz ramka). Profil zaufany trzeba przedłużać co 3 lata.

– I co mogę potem załatwiać z domu?

To zależy od danego urzędu

Musi on to umożliwić (sprawdzi to pani na stronie epuap.gov.pl lub na stronie urzędu). Zwykle w ten sposób można np. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego czy odpisu aktu stanu cywilnego, wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego, wydanie zaświadczeń. – A jeśli urząd nie ma danej usługi?

– Może pani wysłać tzw. pismo ogólne z zeskanowanym załącznikiem na elektroniczną skrzynkę podawczą. Profil zaufany służy też do logowania do innych systemów elektronicznej administracji. – Jakich? – Na przykład na osobistym koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl).

Tam może pani sprawdzić, czy pracodawca odprowadza składki ZUS, w jakiej wysokości, czy jest pani ubezpieczona. W urzędzie pracy może pani np. złożyć wniosek o rejestrację jako bezrobotna. Aby mieć dostęp do informacji o leczeniu, danych medycznych, może pani też założyć konto ZIP (zintegrowany informator pacjenta, zip.nfz.gov.pl).

Zdjęcie

/Mat. Redakcyjne
/Mat. Redakcyjne

Załóż profil

Wejdź na stronę ePUAP (epuap.gov.pl), załóż konto. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego. Znajdź urząd, w którym potwierdzisz profil zaufany ePUAP (np. urząd skarbowy, oddział ZUS). Pójdź tam z dowodem osobistym lub paszportem w ciągu 14 dni od daty wysłania wniosku.

Nie musisz iść do urzędu, jeśli masz bezpieczny pod- pis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, bo wtedy nim potwierdzasz swoje dane.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również