Zamiast iść do sądu, zwróć się do mediatora

Spory rodzinne i finansowe zawsze można rozstrzygać w sądzie. Ale taniej zawrzeć ugodę przed mediatorem.

Paweł L. pożyczył Andrzejowi K. dużo pieniędzy na kupno samochodu. Andrzej auto kupił, ale... pieniędzy nie oddaje, chociaż czas na ich zwrot już minął.

Paweł zorientował się, że kolega nie zamierza zwrócić mu pożyczki, gdyż unika go, nie odbiera telefonów ani nie odpowiada na e-maile. Postanowił więc podać dłużnika do sądu.

Reklama

– Już komornik znajdzie jakiś sposób, by wyegzekwować moje pieniądze – powiedział o swym postanowieniu sąsiadce pracującej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– Niestety, przy składaniu pozwu są wysokie opłaty... Sąsiadka podsunęła mu inne rozwiązanie. – W pańskiej sytuacji znacznie taniej będzie skorzystać z pomocy mediatora. Koszty mogą być nawet kilka razy niższe – powiedziała.

Na czym polega rola mediatora?

Paweł z uwagą nadstawił uszu. Zapytał, na czym polega taka mediacja i jak jest prowadzona. – Mediator pomaga zwaśnionym stronom rozwiązać spór i stwarza im takie warunki, żeby dobrowolnie osiągnęli porozumienie – wyjaśniła mężczyźnie dobrze zorientowana w przepisach sąsiadka.

Dodała, że mediator nie narzuca, w jaki sposób strony mają dojść do porozumienia i nie zmusza ich do wzajemnych ustępstw. – Nie będzie też rozstrzygał, kto z was ma rację – zapewniła. – Jego zadaniem jest tylko zakończenie sporu i doprowadzenie do zawarcia ugody, na którą obie strony przystaną dobrowolnie. A do ugody może dojść, gdy i pan, i kolega trochę ustąpicie.

Na przykład pan umorzy mu część długu, a on szybko go panu zwróci. Po zawarciu umowy przed mediatorem zwaśnione strony podpisują protokół, który następnie zatwierdza sąd. Paweł zapytał jeszcze, gdzie można znaleźć mediatora. – Ich listy są dostępne w sądach okręgowych oraz na ich stronach internetowych – wyjaśniła kobieta.

– Tam można też znaleźć kontakt do takich rozjemców oraz do ośrodków mediacyjnych dysponujących własnymi listami mediatorów. Informacje na temat mediacji są ponadto dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacji społecznych zajmujących się mediacją i stowarzyszeń mediatorów.

Leon Szulc

Czego mogą dotyczyć mediacje?

Mediacja może być prowadzona tylko w takich sprawach, w których jest dopuszczalne zawarcie ugody, tj.: w sprawach dotyczących długu, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, podziału spadku, należności wynikającej ze stosunku pracy, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów lub ustalenia zasad opieki nad dzieckiem.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Twoje Imperium

Zobacz również

  • Od stycznia 2017 roku wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy, by zapewnić opiekę bliskiemu, musieli zrezygnować z pracy. Teraz... więcej