Zasiłek lub świadczenie również dla opiekunów

Osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, które je utraciły, od 1.01. 2017 r. będą mogły starać się o zasiłek. l

Okres, w którym przysługiwało świadczenie traktowany będzie jak okres zatrudnienia. l Po utracie prawa do świadczenia były opiekun będzie mógł zarejestrować się w urzędzie pracy i starać o zasiłek dla bezrobotnych.

Reklama

Będzie on przysługiwał, jeśli świadczenie opiekuńcze otrzymywał przez minimum 365 dni w ciągu 18 mies. poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie.

Po pobieraniu przez co najmniej 180 dni zasiłku, możliwe będzie ubieganie się o świadczenie emerytalne pod warunkiem, że w momencie utraty świadczenia osoba ukończyła 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i legitymuje się okresem uprawniającym do emerytury.

ust. z 6.10.2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej