Zniesienie współwłasności nie tylko w sądzie

Zamiast do sądu, współwłaściciele nieruchomości mogą udać się do kancelarii notarialnej. Wtedy nie muszą pisać wniosku – notariusz sporządzi akt o zniesieniu współwłasności.

Podpisanie aktu może odbyć się jednego dnia, bez długiego oczekiwania na sprawę w sądzie. Jest tylko jeden warunek: wszyscy współwłaściciele muszą być zgodni, kto np. stanie się właścicielem nieruchomości i jakie kwoty spłaci pozostałym osobom.

Koszty notarialne.

Reklama

Opłata, jaką pobierze notariusz za sporządzenie takiej umowy, będzie uzależniona od wartości nieruchomości. Przykład: jeśli wartość nieruchomości przekracza 60 tys. zł, ale jest niższa niż 1 mln zł, to opłata wyniesie 1010 zł plus 0,4 proc. liczone od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Notariusz pobierze też podatek do urzędu skarbowego: 2 proc. wartości nieruchomości.

Wybór notariusza należy do właścicieli nieruchomości. Nie obowiązuje rejonizacja, jak w przypadku składania sprawy do sądu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady prawne

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Zobacz również

  • Możemy dostać 50 proc. bonifikaty, jeśli dochód na osobę nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składamy do 31 marca. więcej