Praca

 • Szef obniżył mi pensję

  Właściciel firmy, w której pracuję, zapowiedział, że ze względu na trudności finansowe będzie oszczędzał na płacach. Mamy się spodziewać obniżek pensji, cięcia premii, rezygnacji z nadgodzin i innych dodatków. Z niepokojem czekam na najbliższą wypłatę. Chciałabym wiedzieć, czy wolno mu tak zmienić nasze wynagrodzenia? Maja ze Kielc Czytaj więcej

 • Przy VAT trzeba stosować Jednolity Plik Kontrolny

  Od 1 stycznia 2017 r. małe oraz średnie firmy będą musiały przekazywać do organów podatkowych ewidencję zakupu i sprzedaży podatku VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK VAT). Ma to uszczelnić polski system podatkowy. JPK VAT polega na tym, że trzeba generować plik z danymi z systemu księgowo-finansowego. Zawiera on informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ oraz format. Taką formę ewidencji VAT trzeba będzie przesyłać nie na żądanie urz Czytaj więcej

 • Będzie dłuższa ochrona przed zwolnieniem

  Wyjaśniamy, jakie są zasady ochrony osób w wieku przedemerytalnym przed zwolnieniem z pracy. Po obniżeniu wieku emerytalnego taka ochrona w niektórych przypadkach będzie wydłużona. Czytaj więcej

 • Terminy przy wypowiedzeniu umowy o pracę

  Okres wypowiedzenia to czas od skutecznego dokonania wypowiedzenia do upływu okresu wypowiedzenia (rozwiązania umowy o pracę). Wynosi 2 tygodnie – jeśli byłaś zatrudniona u danego pracodawcy krócej niż 6 mies. Miesiąc – jeśli co najmniej 6 mies. 3 mies. – jeśli co najmniej 3 lata. Okres ten zaczyna bieg od złożenia pracownikowi przez pracodawcę (lub odwrotnie) oświadczenia woli o wypowiedzeniu w taki sposób, że miał on możliwość zapoznania się z jego treścią. Kończy się ostatniego dnia m Czytaj więcej

 • Co oznacza termin: średnie dalsze trwanie życia?

  Bardzo często przy omawianiu spraw emerytalnych używa się sformułowania: średnie dalsze trwanie życia. Chciałabym się dowiedzieć, co to oznacza, ponieważ za 1,5 roku przechodzę na emeryturę. Edyta, Zambrów Czytaj więcej

 • Jakie mam prawa i obowiązki przy zwolnieniu z pracy?

  Mam stałą umowę o pracę. Od 11 lat pracuję w tym samym zakładzie. Do emerytury brakuje mi 7 lat. Kilka dni temu dostałam wymówienie. Jaka jest moja sytuacja – co muszę, a co mogę jeszcze zrobić jako pracownica? Maria, Bytom Czytaj więcej

 • Urlop warto wykorzystać w terminie

  Syn chciałby wyjechać do Australii. Wymyślił, że przez dwa lata nie weźmie urlopu i potem będzie miał dwa miesiące wolnego. Czy pracodawca może mu to uniemożliwić, np. wysyłając go wcześniej na przymusowy urlop? – pyta Katarzyna z Wielkopolski. Czytaj więcej

 • Gdy firma nie wykonuje wyroku

  Szef mnie zwolnił, choć jestem w okresie ochronnym ze względu na wiek. Wniosłam sprawę do sądu i wygrałam. Dowiedziałam się jednak, że firma nie chce wykonać wyroku i przywrócić mnie do pracy, tylko złoży apelację. Co robić? Edyta z Koluszek Czytaj więcej

 • Limit umów o pracę

  Łączny okres trwania umów o pracę na czas określony zawartych z tym samym pracodawcą nie może przekraczać 33 miesięcy. Jeśli kolejne umowy przewidują zat rudnienie powyżej 33 miesięcy, z dniem następującym po tym terminie umowa przekształca się w zawartą na czas nieokreślony. Bez względu na długość dwóch pierwszych umów, trzecia musi być zawarta na czas nieokreślony. PAMIĘTAJ! Gdy przerwa między rozwiązaniem jednej a nawiązaniem kolejnej umowy trwa 31 dni, okresy ich trwania nie sumują się. Czytaj więcej

 • Prawo pracy. Będę zeznawać w sądzie. Czy należy mi się zapłata za wolny dzień?

  Dostałam wezwanie do sądu, w którym mam wystąpić w charakterze świadka. Muszę jechać dość daleko i potrzebny jest mi wolny dzień. Szef powiedział, że da mi wolne, bo taki ma obowiązek, ale nie zapłaci za dniówkę. Dlaczego mam być stratna i jeszcze do tego dokładać (koszty podróży)? Przecież nie jadę tam w swojej sprawie… Janina, Niemodlin Czytaj więcej