Badania lekarskie do pracy

Zmieniasz pracę? Powinnaś wykonać wstępne badania lekarskie. Mają one wykazać, czy jesteś zdolna do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Z obowiązku wykonania badań zwolnieni są pracownicy ponownie przyjmowani do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy. Przerwa między rozwiązaniem (wygaśnięciem) poprzedniego stosunku pracy a nawiązaniem nowego trwała nie dłużej niż 30 dni.

Reklama

Badania zachowają ważność również w razie zmiany pracodawcy. Pracę musisz rozpocząć w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Musisz przedstawić nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca zatrudnienia. Pracodawca musi dodatkowo stwierdzić, że stare warunki pracy (te, na które wystawiono orzeczenie) odpowiadają warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

art. 229 Kodeksu pracy

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i... więcej