Będzie dłuższa ochrona przed zwolnieniem

Wyjaśniamy, jakie są zasady ochrony osób w wieku przedemerytalnym przed zwolnieniem z pracy. Po obniżeniu wieku emerytalnego taka ochrona w niektórych przypadkach będzie wydłużona.

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że za niecały rok, a dokładniej od października 2017 r., będziemy mogli wcześniej niż obecnie przechodzić na emeryturę – kobiety w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Dotyczy to nie tylko osób ubezpieczonych w ZUS, ale także w KRUS.

Obniżka wieku emerytalnego wiąże się ze zmianą zasad ochrony przedemerytalnej przed zwolnieniem. Mówią o niej przepisy Kodeksu pracy (art.39). Według nich w naszym kraju obowiązuje 4-letni okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Czyli w tym czasie (poza wyjątkami opisanymi w ramce) pracodawca nie może zwolnić pracownika, który pracuje na podstawie umowy o pracę. Także jeśli jest to jedynie część etatu.

Gdy wiek emerytalny zostanie obniżony, 4-letnia ochrona dla kobiet rozpocznie się, gdy będą miały 56 lat, a dla mężczyzn w wieku 61 lat. I będzie trwać do osiągnięcia 60 (u kobiet) i 65 lat (u mężczyzn). Ale w niektórych przypadkach, pracownika nie będzie można zwolnić nawet gdy ukończy ten wiek. Dlaczego?

Jak wyjaśnia „Gazeta Wyborcza” pracownicy mogą korzystać z praw nabytych. Obecne przepisy przewidują, że od 1 stycznia 2013 r. jest stopniowo wydłużany wiek emerytalny – docelowo do wieku 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Co roku wiek emerytalny wydłuża się średnio o trzy miesiące. Tak więc wiele osób później wchodzi w wiek, w którym obowiązuje ochrona.

Oto przykład. Pani Anna urodziła się w grudniu 1958 r. Według obecnych przepisów mo-że przejść na emeryturę gdy będzie miała 62 lata – w grudniu 2020 r. Tak więc teraz zaczyna się dla niej 4-letni okres ochronny.

Po przyszłorocznych zmianach zyska prawo do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat (czyli za dwa lata). Tak więc teoretycznie będzie chroniona przed zwolnieniem do 2018 r. Jednak właśnie tutaj mamy do czynienia z prawami nabytymi.

Skoro teraz ochrona przedemerytalna w jej przypadku obowiązuje do 2020 r., pani Anna będzie mogła z niej korzystać, jeśli będzie chciała nadal pracować.

Kiedy nie ma ochrony?

1. Ochrona przedemerytalna przestaje obowiązywać, gdy pracownik będzie miał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Przy czym, oprócz samego orzeczenia, musi być również wydana decyzja ZUS w sprawie przyznania prawa do renty.

Mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2012 roku (sygn. II PK 149/11).

2. Pracownik, któremu pozosta ło mniej niż cztery lata do emerytury, może zostać również zwolniony, gdy zostanie ogłoszo na upadłość lub likwidacja jego zakładu pracy.

3. Ochrona nie przysługuje także w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – czyli zwolnienia dyscyplinarnego.

Konsultacja: prawnik Adrianna Łuczak

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma obowiązek poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Z badań wstępnych zwolnione są osoby zatrudniane ponownie u tego... więcej