Bez badań wstępnych do pracy

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma obowiązek poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Z badań wstępnych zwolnione są osoby zatrudniane ponownie u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisko lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy. Umowa o pracę musi być zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej.

Reklama

Badania wstępne są też ważne przy zmianie pracodawcy na innego – pod warunkiem, że warunki zatrudnienia na nowym stanowisku są takie jak na poprzednim stanowisku. Przerwa od zakończenia pracy w jednej firmie i rozpoczęcia jej w innej nie może być dłuższa niż 30 dni.

W powyższych przypadkach wystarczy aktualne orzeczenie lekarskie, o ile pracodawca potwierdzi, że warunki pracy są zbieżne z poprzednimi.

Art. 229 Kodeksu pracy

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również