Bezpłatne porady prawne w sprawach prawa pracy

W sprawach dotyczących prawa pracy można dzwonić do inspektoratów PIP. Oto numery infolinii do wszystkich okręgowych inspektoratów w Polsce.

Białystok: 85 742 11 46; Bydgoszcz: 801 002 004; Gdańsk: 801 002 400 oraz 58 73 16 400; Katowice: 801 002 202; Kielce: 801 00 29 29; Kraków: 801-002-055 oraz 12 378-80-60; Lublin: 801 002 300; Łódź: 801 002 888; Olsztyn: 801 002 277; Opole: 77 54 58 000 oraz 801 002 022. Poznań: 61 628 40 05; Rzeszów: 801 002 500 oraz 17 717 98 98; Szczecin: 91 431 19 29; Warszawa: 22 211-80-50.

Reklama

Punkty bezpłatnych porad prawnych, gdzie również można uzyskać poradę z zakresu prawa pracy, znajdują się także w każdym powiecie. O adresy takich miejsc należy pytać w starostwie lub w urzędzie gminy w swoim miejscu zamieszkania. Na spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem trzeba się umówić telefonicznie.

Darmową pomoc prawną mogą otrzymać: – osoby o niskich dochodach, których nie stać na wynajęcie prawnika (np. pobierające zasiłki z ośrodka pomocy społecznej); – rodziny wielodzietne; – kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; – osoby starsze, które ukończyły 65 lat, ale też osoby młode, do 26. roku życia, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Naj

Zobacz również

  • Słyszałam, że nastąpiły jakieś zmiany w umowach cywilnoprawnych. Na czym one polegają? Aneta z Opola więcej