Co mogą ci potrącić z pensji

Wynagrodzenie jest chronione. Przepisy mówią, ile z niego musi ci zostać

Mężowi pani Joli szef potrącił z pensji nałożoną na niego karę finansową.

Reklama

– Czy mógł to zrobić bez zgody męża? – spytała pani Jola. – Tak. Bez zgody pracownika pracodawca może potrącić z wynagrodzenia kwoty wymienione w przepisach. – To znaczy?

– Przede wszystkim należności ściągane na mocy tzw. tytułów wykonawczych np. alimenty. Ale też zaliczki. Także kary pieniężne nakładane przez pracodawcę. Kwoty te powinny być odliczone właśnie w takiej kolejności. Na potrącenie rat pożyczki i np. składki na dobrowolne ubezpieczenie mąż musi wyrazić zgodę na piśmie.

– Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie? – Aby pracodawca mógł potrącić kwoty ściągane na podstawie tytułów wykonawczych, musi otrzymać pismo w sprawie zajęcia wynagrodzenia za pracę np. od komornika, urzędu skarbowego itd. Musi też pamiętać o maksymalnej dopuszczalnej kwocie potrącenia i kwocie wolnej.

– Jaka może być kara pieniężna od pracodawcy? – Kara ta za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowej pensji męża. Łączna wysokość kar nie może przewyższać 1/10 pensji przypadającej pracownikowi do wypłaty – po potrąceniach na mocy tytułów wykonawczych oraz zaliczek.

– A w pozostałych potrąceniach? – Alimenty mogą być odliczone w wysokości do 60 proc. pensji, natomiast pozostałe długi lub zaliczki do połowy pensji. Jeśli potrącenia dokonywane są łącznie (np. niespłacone raty i zaliczki od pracodawcy), odliczenie łączne może być dokonane maks. do połowy pensji.

art. 87–88 Kodeksu pracy

Zdjęcie

/Mat. Redakcyjne
/Mat. Redakcyjne

Kwota wolna

Kwotę wolną od potrąceń ustala się na podstawie minim. pensji, (w 2016 r. – 1850 zł). Od tej kwoty odejmuje się składki na ubezp. społ., zdrowotne i zaliczkę na podatek dochod.

Tyle musi zostać pracownikowi, jeśli potrącenia są dokonywane na mocy tytułów wykonawczych (ograniczenie nie dotyczy alimentów). Po potrące niu zaliczek, musi zostać 75 proc., a kar pieniężnych – 90 proc.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Mój szef dostrzega tylko tych, którzy biegną do niego z każdym pomysłem i osiągnięciem. Mojej pracy nie widzi, chociaż często radzę sobie lepiej niż inni. Co zrobić, żeby mnie docenił? Ewelina z... więcej