Co wlicza się do stażu pracy?

Studiowałam zaocznie i pracowałam. Liczyłam na podwyżkę i dłuższy urlop. Jednak szef najpierw zażądał świadectwa ukończenia szkoły, a ja w ostatnim semestrze przerwałam naukę. Czy nie mam szans na zwiększony wymiar urlopu? – pyta Agnieszka B. z Terespola.

Zdjęcie

Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy /123/RF PICSEL
Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy
/123/RF PICSEL


Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracy. Jeśli pracujemy krócej niż 10 lat, mamy prawo do 20 dni wypoczynku w ciągu roku kalendarzowego. Po przepracowaniu 10 lat zyskujemy 6 dni, czyli mamy 26 dni urlopu.

Przepisy wewnątrzzakładowe mogą przewidywać więcej wolnego, nigdy mniej! Inny wymiar urlopu mają niektóre grupy zawodowe, np. nauczyciele, więcej zyskują też osoby niepełnosprawne. Do stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia (w różnych firmach).

Reklama

Nie ma znaczenia ani to, czy mieliśmy przerwy w pracy, ani to, czy sami złożyliśmy wypowiedzenie, czy też je otrzymaliśmy (nawet jeśli było to zwolnienie dyscyplinarne). Do okresów zalicza się ponadto udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą. Tak jest bez względu na to, kiedy, w jakim kraju i jak długo trwało zagraniczne zatrudnienie (przy czym liczy się tylko praca na umowę o pracę – potwierdzamy to np. świadectwem pracy).

Do stażu wlicza się również okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, czyli np. choroba pracownika, czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przypadającego w czasie trwania zatrudnienia, okres tymczasowego aresztowania.

Staż pracy rozumiany jest jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że wykonywanie pracy w ramach innych umów (np. zlecenia czy umowy o dzieło) nie wpływa na wymiar urlopu. Podobnie jak prowadzenie działalności gospodarczej. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się także okres nauki ponadpodstawowej.

Z tytułu ukończenia szkoły zawodowej otrzymujemy 3 lata stażu. Średnia szkoła zawodowa daje 5 lat, szkoła ogólnokształcąca – 4 lata. O dwa lata więcej (czyli 6 lat) dostajemy po ukończeniu szkoły policealnej. Natomiast szkoła wyższa (w tym licencjat) liczona jest jako 8-letni staż. Okresy nauki nie sumują się!

Jeżeli uczymy się lub studiujemy i równocześnie pracujemy, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się albo okres zatrudnienia, albo okres nauki – zależnie od tego, co jest dla nas korzystniejsze. Przy czym nie ma znaczenia związek między wykonywaną pracą a uzyskanym wykształceniem czy kwalifikacjami. Dowodem ukończenia szkoły jest odpowiednie świadectwo lub dyplom.

Bez jego okazania pracodawca nie ma podstaw do tego, aby zaliczyć nam czas nauki do stażu. Z tego powodu Pani zakład pracy nie potraktował nauki na studiach jako zwiększającej staż. Ale już podwyżka zależy od uznania pracodawcy. Jeśli oceni, że mimo niedokończenia nauki Pani kwalifikacje wzrosły, może się na nią zgodzić.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Opublikowany niedawno wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 11/15) rozwiał wątpliwości dotyczące wynagrodzenia za noclegi kierowców w zagranicznej podróży służbowej. Kierowcy nie mogą... więcej