Co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłacił odprawy?

Zwolniono mnie w związku z redukcją etatów. Wciąż nie dostałam odprawy, choć skończył mi się okres wypowiedzenia. W jakim terminie powinnam dostać pieniądze? Ewa z Płocka

Pracodawca miał obowiązek wypłacić Pani odprawę najpóźniej w ostatnim dniu pracy lub w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia (jeśli nie świadczyła Pani pracy na wypowiedzeniu). Należy więc zacząć działać. Proszę napisać pismo do pracodawcy i wezwać go do zapłaty (wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem nadania). W piśmie proszę uprzedzić pracodawcę, że jeżeli nie zapłaci odprawy w określonym terminie, skieruje Pani sprawę do sądu. Jeżeli pracodawca nie zareaguje na Pani pismo, należy skierować do sądu pozew o zapłatę. Jest na to trochę czasu, bo roszczenie przedawni się po 3 latach, licząc od dnia, w którym pracodawca powinien był wypłacić odprawę. Będą przysługiwać Pani też ustawowe odsetki za zwłokę. Podst. prawna: art. 291 § 1 kodeksu pracy.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Naj
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Mąż w październiku ub. r. skończył 63 lata. Czy w związku z tym, że ma problemy ze zdrowiem (choruje na cukrzycę), może liczyć na jakieś specjalne przywileje w pracy? – pyta Henryka z Wrześni. więcej