Czego pracodawca może zakazać w pracy?

W pracy to szef ustala zasady. Pracownik ma obowiązek im się podporządkować. Ale jeśli pracodawca nadmiernie rozszerza zakazy, to może być posądzony o dyskryminację albo mobbing. Gdzie więc leży granica zakazów?

Zdjęcie

W pracy to szef ustala zasady /123/RF PICSEL
W pracy to szef ustala zasady
/123/RF PICSEL

Wiele zasad obowiązujących w firmie zależy od charakteru pracy. Inne reguły dotyczą pracowników banku, inne stojących przy taśmie. Są też ogólnie obowiązujące przepisy.

Telefon komórkowy

Czy pracodawca może zarządzić, że podczas pracy w ogóle nie wolno dzwonić przez komórkę? Może nakazać, by zostawiać telefony w szatni?

Reklama

A. Jaroszek: Nie. Całkowity zakaz dzwonienia na terenie całej firmy może być uznany za niez godny z prawem, ograniczający wolność komunikowania się. Jedynie w niektórych miejscach taki zakaz jest uzasadniony i może być wprowadzony (np. na oddziałach intensywnej terapii, na stanowiskach obsługi klienta, przy obsłudze maszyn itp.).

Ale uwaga! Jeśli pracodawca uzna, że pracownicy nadmiernie korzystają z telefonów w celach prywatnych, i przez to nieefektywnie wykorzystują czas pracy, może wprowadzić ograniczenia (np. dzwonić można w ciągu przerw, jakie pracownik ma ustalone).

Internet i maile

Szef może zakazać korzystania z internetu i wysyłania prywatnych maili?

A. Jaroszek: Tak, pracodawca ma prawo zakazać korzystania z poczty elektronicznej oraz z internetu przez personel do prywatnych celów.

Ale uwaga! Jeśli przełożony chce kontrolować maile pracowników i sprawdzać, jakie strony w internecie przeglądają, to musi ich wcześniej o tym poinformować. Może to zrobić, np. umieszczając odpowiedni zapis w regulaminie lub każdego pracownika powiadomić o tym indywidualnie.

Odpowiedni strój

Przełożony zakazał paniom noszenia w pracy innych rajstop niż cieliste. Miał do tego prawo?

A. Jaroszek: Tak, jeśli pracownice mają stały kontakt z klientami firmy (np. w banku, w urzędzie). Pracodawca może ustalić też, że panie noszą np. bluzki koszulowe i żakiety w określonych kolorach. Ważna zasada w ubiorze może dotyczyć też... długości spódnicy: nie za krótka i nie za długa. Źle widziany może być nadmiar biżuterii i zbyt mocny makijaż.

Ale uwaga! Nakazy dotyczące stroju należy określić w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Tylko wtedy za łamanie ustalonych zasad pracodawca może upomnieć pracownika.

Pamiętaj! Pracodawca musi mieć na względzie godność i poszanowanie dóbr osobistych pracownika. Nie może np. krytykować w obecności innych twojego sposobu ubierania się, nie wolno mu żartować z twojej sylwetki, tuszy itp. Takie zachowania mogą być uznane za mobbing.

Palenie papierosów

Prezes zdecydował o likwidacji palarni w firmie. To zgodne z prawem?

A. Jaroszek: Tak, pracodawca nie musi organizować palarni w firmie. To jego dobra wola. Ale uwaga! Jeżeli pracodawca zakaże palenia tytoniu na terenie całego zakładu pracy, musi to zapisać w regulaminie. Tylko wtedy może karać za naruszenie zakazu.

Pamiętaj! Jeżeli nie ma palarni, to palić można wyłącznie poza terenem firmy. W przepisach nie ma jednak „przerwy na papierosa”, więc na palenie można prze znaczyć przerwy, jakie są ustalone przez pracodawcę, np.: – 15-minutową, jaka się należy każdemu pracownikowi pracującemu co najmniej 6 godz. dziennie; – tzw. przerwy komputerowe (5 minut po każdej godzinie pracy), ale trzeba pamiętać, że tych przerw nie można łączyć.

Plotki o pracodawcy

Czy można stracić pracę za to, że pracownik pisze niepochlebne opinie o firmie na Facebooku?

A. Jaroszek: Lepiej nie krytykować pracodawcy w internecie. Pisanie negatywnie, lub co gorsza obraźliwie o swojej firmie, może być odczytane jako naruszanie jej dobrego imienia i powód do pożegnania się z takim pracownikiem.

Pisanie pozytywnych rzeczy też może się nie opłacać, jeśli informacje są objęte tajemnicą (np. dane klientów, dzienny utarg, plany zmian).

Rozmawiała: Marta Jaworska

Matylda (42): „Szef może ustalić... kiedy korzystać z toalety?”

Komentarz eksperta: Taki zakaz jest absurdalny i wprowadzenie go byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Niezgodne z prawem byłoby też żądanie, by pracownicy korzystali z WC tylko podczas obowiązujących przerw.

Karolina (57): Gdzie pracodawca może ustawić kamery?

Komentarz eksperta: Mogą być w miejscach, gdzie jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, np. w banku, na stacji paliw, w sklepie. Nie wolno ich instalować w szatniach, toaletach, czy pomieszczeniach socjalnych.

Eksperci odpowiadają

W każdej firmie zatrudniającej 20 lub więcej pracowników musi być regulamin. W tym dokumencie pracodawca może określić, czego pracownikowi nie wolno robić w godzinach pracy. Jeśli w zakładzie nie ma regulaminu, każdy pracownik musi być powiadomiony indywidualnie o obowiązujących zasadach.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Kiedy przedawniają się nasze należności

    Czy możesz podać do sądu osobę, która przez pięć lat nie oddaje ci pieniędzy? Jak długo sama możesz być ścigana za zapomniany dług sprzed lat? Sprawdź to. więcej