Czy na części etatu zmieniają się prawa?

Zmniejszając wymiar czasu pracy, trzeba dokładnie ustalić, w jakie dni i w jakich godzinach będziesz wykonywała swoją pracę.

Muszę zrezygnować z całego etatu i poszukać pracy najwyżej w połowie wymiaru, bo muszę zająć się chorą mamą. Obawiam się jednak, że zostanę pracownikiem drugiej kategorii. Czy będę miała te same prawa co pełnoetatowiec? - pyta Matylda z Iławy.

Reklama

Proszę się nie obawiać, pracodawca nie ma prawa dyskryminować pracowników zatrudnionych na niepełny etat, bez względu na to, jaka to będzie część, czy np. 1/4, 3/4 albo 1/8 (bo i takie umowy są podpisywane).

Przykładowo, jeśli będzie Pani zatrudniona na 1/2 etatu, to musi Pani otrzymywać połowę wynagrodzenia pracownika, który wykonuje taką samą pracę jak Pani, tylko na całym etacie. Obejmuje też Panią ustawowa gwarancja minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że np. na 1/2 etatu nie może Pani zarabiać mniej niż 840 zł brutto (bowiem minimalne wynagrodzenie w 2014 r. wynosi 1680 zł).

Przysługuje Pani też wynagrodzenie za nadgodziny. Jeśli np. wymiar Pani czasu pracy będzie wynosił 4 godziny dziennie, a przepracuje Pani np. 6, to za godziny ponadwymiarowe należy się dodatek. Poza tym, jeśli w firmie działa fundusz socjalny, ma Pani prawo korzystać ze świadczeń (np. z dofinansowania na kolonie dziecka).

Co do wymiaru urlopu wypoczynkowego, to musi być proporcjonalny do części etatu, np. na 1/2 etatu będzie to 13 dni (jeśli ma Pani ponad 10-letni staż) lub 10 dni (jeśli pracuje Pani krócej niż 10 lat). Ale uwaga! Pracownicy niepracujący codziennie po 8 godzin, lecz krócej, mają rozliczany urlop godzinowo.

Przykładowo: jeśli ktoś pracuje pięć dni w tygodniu po cztery godziny i chce wziąć pięć dni urlopu, to otrzyma 20 godzin (5 dni x 4 godz.). Jedynie jeśli będzie Pani pracować mniej niż 6 godzin danego dnia, pracodawca nie ma obowiązku zapewniania Pani 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy.

Przydatne informacje

Opieka nad dzieckiem Każdy pracownik, bez względu na to, na jakiej części etatu jest zatrudniony, ma prawo do 2 dni wolnych w roku na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia. W przypadku zwolnienia Zatrudnienie na część etatu może utrudnić otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych.

Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Na żywo
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma obowiązek poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Z badań wstępnych zwolnione są osoby zatrudniane ponownie u tego... więcej