Czy pracodawca może obniżyć pensję?

Masz kilka lat do emerytury? Sprawdź, jakie przysługują ci prawa i czy pracodawca może zmienić twoją pensję?

Za dwa lata i kilka miesięcy przechodzę na emeryturę. Czy pracodawca może mi obniżyć pensję? Zaproponował to większości pracowników, twierdząc, że tylko w ten sposób zdoła uniknąć zwolnień – pyta pan Wojciech z Piotrkowa Trybunalskiego.

Osoby mające nie więcej niż cztery lata do emerytury, czyli będące w okresie ochronnym, mają przywileje. Nie można ich w tym czasie zwolnić, zmienić im warunków zatrudnienia, czyli warunków wykonywania pracy, a także wysokości pensji. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Gdy firma popadnie w poważne kłopoty finansowe, pracodawca może zmniejszyć wynagrodzenie także tym, którym brakuje mniej niż cztery lata do emerytury. Warunkiem jest jednak, by obniżka pensji objęła całą załogę albo przynajmniej grupę pracowników, do której akurat należy osoba znajdująca się w okresie ochronnym.

Reklama

Obniżenie wynagrodzenia wymaga zgody pracownika. Podpisuje on porozumienie w sprawie zmiany warunków płacy. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające, określające nową wysokość pensji. Pracownik może nie przyjąć wypowiedzenia zmieniającego, ale oznacza to automatycznie rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia. W związku z wejściem w życie nowych przepisów emerytalnych kobiety urodzone do 1 stycznia 1957 r. i mężczyźni urodzeni do 1 stycznia 1952 r. będą mieli w nowym stanie prawnym dłuższy okres ochronny o tyle, o ile wydłuży się im okres pracy wymagany do uzyskania wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Dla młodszych okres ochronny będzie liczony na 4 lata wstecz w stosunku do nowego wieku emerytalnego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i... więcej