Czy wolno zwolnić pracownika w czasie choroby

Jestem od 4 miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Kilka dni temu dostałam pocztą pismo, że pracodawca wypowiada mi umowę o pracę. Czy ma prawo zwolnić mnie w czasie choroby?

Pracodawca może natychmiast zwolnić pracownika zatrudnionego krócej niż pół roku, gdy jego choroba trwa powyżej trzech miesięcy. Domyślam się, że tak jest w Pani przypadku.

Reklama

Jeżeli choruje Pani już cztery miesiące, a zatrudniona była Pani przez okres krótszy niż pół roku, to pracodawca miał prawo zerwać z Panią umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, nawet w czasie trwania choroby. Możliwość rozwiązania umowy w tym trybie zależy więc od stażu pracy i okresu nieobecności pracownika.

O czym szef musi pamiętać

Pracodawca może również w taki sposób wypowiedzieć umowę o pracę osobie, która jest zatrudniona dłużej niż 6 miesięcy, ale jego choroba przekracza dozwolone pół roku zwolnienia chorobowego plus 3 miesiące zasiłku rehabilitacyjnego.

Szef musi pamiętać, że w każdym przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ma obowiązek podać przyczynę zwolnienia oraz zasięgnąć opinii zakładowej organizacji związkowej.

Nie można „wyrzucić” pracownika

Nie można „wyrzucić” pracownika, gdy sprawuje on opiekę nad dzieckiem, a także wtedy, gdy otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Niedopuszczalne jest też rozwiązanie umowy z przebywającym w odosobnieniu z powodu choroby zakaźnej.

Jeśli pracodawca, zwalniając, naruszył prawo, można zwrócić się do sądu o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Super TV

Zobacz również