Dodatkowy zarobek na urlopie wychowawczym, bezpłatnym, emeryturze, zasiłku

Prawo nie zabrania nam dorabiać nawet, jeśli mamy etat lub pobieramy świadczenia z ZUS. Trzeba tylko wiedzieć, co nam wolno, a czego nie.

Reklama

Ciężko jest się utrzymać z najniższych świadczeń. Dlatego spora grupa emerytów i rencistów decyduje się, aby dorabiać. Zanim jednak się na to zdecydujemy, powinniśmy pamiętać o kilku ważnych sprawach. Przede wszystkim o tym, że osoby będące na wcześniejszej emeryturze obowiązują limity zarobkowe.

Wcześniejsi emeryci powinni powiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej

Możemy to zgłosić telefonicznie, ale lepiej na piśmie. Taki obowiązek mamy nawet wtedy, gdy źródłem naszego dochodu jest praca chałupnicza na umowę o dzieło (od której nie są odprowadzane składki ubezpieczeniowe). Po zakończeniu roku kalendarzowego trzeba się rozliczyć z ZUS-em z zarobków (należy to zrobić najpóźniej do końca lutego, za rok poprzedni).

Uwaga! Jeżeli od pensji są odprowadzane składki ubezpieczeniowe, zwykle to pracodawca lub zleceniodawca powiadamia o tym ZUS. Wówczas już nie musimy sami tego robić. Zgodnie z prawem wystarczy, że wykona to tylko jedna ze stron.

Wcześniejsi emeryci mają limity zarobkowe

Kwoty graniczne są ustalane co kwartał, a ich wysokość jest ogłaszana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie, jeżeli nasze miesięczne zarobki nie przekraczają 2838,50 zł brutto, nie mamy się czego obawiać. Emerytura nie zostanie cofnięta ani zmniejszona.

Jeżeli jednak dochód będzie wyższy, ZUS dokona kalkulacji i pomniejszy świadczenie. W przypadku, gdy nasza pensja będzie wynosiła 5271,40 zł brutto, wypłacanie emerytury zostanie zawieszone do czasu ustania umowy o pracę.

Pracujących rencistów obowiązują podobne zasady co wcześniejszych emerytów

Dotyczą ich też te same limity zarobkowe. Wyjątkiem są osoby pobierające renty socjalne. Mogą one zarobić do 30 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie wynosi ono 4123,26 zł). Jeśli miesięczny przychód będzie wyższy, na ten miesiąc wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Bez ograniczeń mogą dorabiać ci, którzy osiągnęli już pełny wiek emerytalny

Emeryci, którzy osiągnęli już pełny wiek emerytalny, mogą zarobkować bez limitów. Ich świadczenia będą wypłacane w całości niezależnie od tego, jak wysoki osiągną dochód.

Limity zarobkowe ZUS nie dotyczą również osób pobierających renty inwalidy wojennego i renty po tym inwalidzie. W tej samej grupie są też inwalidzi wojskowi, którzy utracili zdolność pracy z powodu swojej służby.

NA zasiłku

Kiedy pobieramy świadczenie chorobowe, opiekuńcze lub zasiłek dla bezrobotnych, nie możemy w tym czasie podejmować żadnej pracy. Taka próba może się zakończyć cofnięciem zasiłku. Tutaj prawo nie pozostawia nam pola manewru.

W przypadku osób, które są na zwolnieniu lekarskim, zarówno ZUS, jak i pracodawca mogą sprawdzać, w jaki sposób wykorzystujemy chorobowe. Także w innych przypadkach urzędnicy dość gorliwie kontrolują świadczeniobiorców. Kontrole te są przeprowadzane wyrywkowo.

Lepiej zgłaszać wszelkie przychody. Jeśli mamy zasiłek pielęgnacyjny lub dla bezrobotnych, co miesiąc zgłaszajmy w urzędzie każdy dodatkowy grosz, który nam wpadnie (np. za wynajem). Jeśli ta kwota przekroczy urzędowy limit, zasiłek zostanie cofnięty lub otrzymamy karę do 5000 zł.

Anna Jastrzębska, kons. Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz, prawnik

Ekspert radzi: Pułapki ofert pracy z sieci

Coraz więcej osób poszukuje ofert w internecie. Jednak trzeba uważać na oszustów. Podejrzane są np. agencje zatrudnienia, które za swoje pośrednictwo domagają się pieniędzy. Nie mają prawa tego robić, więc na takie oferty nie należy odpowiadać.

Kolejną plagą sieci są pseudoportale pośredniczące w szukaniu pracy. Wykorzystują one fakt, że niewiele osób wczytuje się w szczegółowe regulaminy użytkownika. W takim dokumencie przemycają zgodę na wykonanie jakiejś płatnej usługi (np. elektoronicznego CV), za które potem domagają się zapłaty.

Warto więc być czujnym. Należy też z rozwagą udostępniać swoje dane osobowe, a zwłaszcza numeru konta i PESEL, bo ktoś może się nimi posłużyć! Nim wyślemy swoje zgłoszenie, sprawdźmy autentyczność firmy na: www.krs-online.com.pl.

Na urlopie bezpłatnym

Ten rodzaj urlopu możemy wykorzystać w dowolnym celu, także zarobkowym. Pod warunkiem, że wcześniej pracodawca zgodzi się nam udzielić urlopu bezpłatnego, ponieważ nie ma takiego obowiązku.

Wniosek lepiej złożyć na piśmie, podając konkretne daty

Wniosku o przyznanie urlopu bezpłatnego nie trzeba uzasadniać, ale warto określić, jak długo nie będziemy pracować. Jeśli będzie to powyżej 3 miesięcy, warto uregulować możliwość odwołania z urlopu. W takiej sytuacji pracodawca, udzielając nam zgody, może zastrzec, że zechce nas wezwać do stawienia się w pracy wcześniej. Wtedy będziemy musieli porzucić inne zobowiązania. Jeśli nie zawrze takiej klauzuli, może nas wezwać, jeśli się na to zgodzimy.

Można podjąć pracę u innego pracodawcy. Kiedy jesteśmy na urlopie bezpłatnym, możemy zatrudnić się w innej firmie lub wyjechać na zagraniczny kontrakt.

Dobrze, aby nowa umowa regulowała kwestię naszych składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne. W okresie urlopu bezpłatnego ulegają one zawieszeniu, bo pracodawca, który udziela urlopu bezpłatnego, przestaje je opłacać.

Moja trzyletnia córeczka nie dostała się do państwowego przedszkola. Obliczyłam, że gdybym miała płacić za prywatną placówkę, wydałabym na to prawie całą swoją pensję. Dlatego poszłam na urlop wychowawczy. Dodatkowo w soboty i niedziele zatrudniłam się jako kasjerka w supermarkecie. Gdy jestem poza domem, Olą zajmuje się mąż. Tym sposobem zostaje nam więcej pieniędzy na życie. Xsafsfsf sdfdssdfds

Jakie są możliwości zatrudnienia

Na zlecenie i o dzieło

Pracownicy etatowi, emeryci, renciści, mogą sobie dorabiać, zawierając tzw. umowy cywilnoprawne. Dodatkowo płatne usługi na umowę o dzieło lub zlecenie możemy wykonywać dla firmy, która nas zatrudnia na etacie lub dla innego pracodawcy.

Od umowy o dzieło nie są odprowadzane składki ubezpieczeniowe, więc zostaje nam więcej pieniędzy „na rękę”. Umowa-zlecenie jest oskładkowana i brana pod uwagę przy rozliczeniu z ZUS.

Etat lub jego część

Stałą umowę o pracę możemy za- wrzeć nie tylko z jednym, ale i z kilko- ma pracodawcami. Pod warunkiem, że nie będziemy pracowali dla firm, które bezpośrednio ze sobą konkurują. Dodatkowo możemy zarabiać w swoim zakładzie pracy lub w innym przedsiębiorstwie. Etatowo mogą pracować emeryci i renciści. Na cząstkowym etacie prawo zezwala na zatrudnianie mam, które są w trakcie urlopu wychowawczego.

Własna firma

Działalność gospodarczą może prowadzić każdy, kto chce dorobić. Najbardziej skorzystają na tym zatrudnieni na etacie. Przy pensji brutto wyższej od wynagrodzenia minimalnego (1750 zł), będą oni zwolnieni z opłacania składek ZUS. Własna firma jest mniej korzystna na urlopie wychowawczym, bo wtedy trzeba opłacać składki zusowskie.

Ważne strony www

@ www.stat.gov.pl – portal informacyjny GUS; www.prawopracy.org – aktualne przepisy, wzory umów i druków, informacje o pracy w Polsce i za granicą; www.zus.pl – przepisy, aktualności, poradniki, wzory pism.

Już w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego można sobie dorabiać. Jednak w tym wypadku obowiązują nieco inne zasady niż w przypadku urlopu wychowawczego. Na macierzyńskim ZUS wypłaca nam zasiłek. Na urlopie wychowawczym większości matek już nie przysługuje zasiłek wychowawczy. Dlatego wiele z nich decyduje się, żeby dorabiać. Jest to możliwe, ale pod pewnymi warunkami.

Zarobkować można po wykorzystaniu tzw. podstawowego urlopu macierzyńskiego

Okres urlopu macierzyńskiego jest obecnie dzielony na trzy części: podstawowy urlop macierzyński (który trwa 20 tygodni), dodatkowy urlop macierzyński (6 tygodni) oraz urlop rodzicielski (26 tygodni). W sumie jest to okres ok. 1 roku.

Mamom, które nie chcą na tak długi czas rezygnować z aktywności zawodowej, prawo stwarza możliwość powrotu do pracy. Można to zrobić już w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także rodzicielskiego (który przysługuje też ojcu). Kobieta po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego może więc wrócić do pracy.

Powrót na etat wiąże się jednak ze zmniejszeniem zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS. Dlatego w tym okresie bardziej opłaca się podjąć pracę na umowę-zlecenie lub na umowę o dzieło, bo wtedy wypłata świadczenia nie ulega zmniejszeniu (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.rodzicielski.gov.pl). Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego można się zdecydować na trzyletni urlop wychowawczy. W tym czasie także można dorabiać.

Na urlopie wychowawczym praca nie powinna utrudniać opieki nad dzieckiem

Zgodnie z przepisami urlop wychowawczy jest przyznawany po to, żeby osobiście zajmować się malcem. To oznacza, że nie możemy powierzać dziecka babci po to, żeby biec do pracy na 8 godzin. Nie wolno nam też wyjechać zarobkowo za granicę. Możemy natomiast założyć firmę, pracować na umowie o dzieło lub umowie-zlecenie albo na cząstkowym etacie. Popularną formą zarobkowania młodych mam jest tzw. telepraca, czyli wykonywanie w domu, w dowolnym czasie usług, np. tłumaczeń, analiz, rozliczeń finansowych.

Dorobić można u obecnego lub innego pracodawcy

Jeśli decydujemy się np. na pracę dla innej firmy, nie musimy o tym powiadamiać swojego szefa. Jeżeli jednak przypadkowo dotrze do niego informacja, że podczas urlopu wychowawczego zatrudniliśmy się gdzie indziej w pełnym wymiarze godzin (a nie dorywczo), wówczas pracodawca może nas odwołać z urlopu wychowawczego. Wtedy w wyznaczonym przez niego terminie musimy się stawić do pracy.

Decydując się na założenie własnej firmy, należy powiadomić o tym pracodawcę

Osoby na urlopie wychowawczym są objęte specjalnym ubezpieczeniem społecznym. Ich składki są opłacane przez budżet państwa (na podstawie wyliczeń przedstawionych przez pracodawcę). Mając własną działalność, składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne trzeba odprowadzać samodzielnie.

Dlatego decydując się na własną działalność gospodarczą w okresie urlopu wychowawczego, trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami. Mimo to sporo młodych mam wybiera tę drogę zarobkowania, najczęściej prowadząc własny sklep internetowy lub komercyjnego bloga.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Świat kobiety

Zobacz również

  • Mąż w październiku ub. r. skończył 63 lata. Czy w związku z tym, że ma problemy ze zdrowiem (choruje na cukrzycę), może liczyć na jakieś specjalne przywileje w pracy? – pyta Henryka z Wrześni. więcej