Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek

Zacznij od rozmowy z pracodawcą. Jeśli się nie dogadacie, możesz iść do sądu

Pani Aneta jest w wieku przedemerytalnym. W firmie organizowane są szkolenia dla pracowników, ale pani Aneta nie została na nie skierowana.

Reklama

– Czy to dyskryminacja ze względu na wiek? Na czym ona właściwie polega? – zapytała.

– Do dyskryminacji dochodzi, gdy jakaś osoba z powodu np. wieku, płci, niepełnosprawności, rasy, narodowości, wyznania czy poglądów, jest gorzej traktowana niż inni ludzie w podobnej sytuacji. Dyskryminacja w zatrudnieniu, również ze względu na wiek, jest niedopuszczalna.

Zgodnie z prawem pracownicy powinny być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu i dostępu do szkoleń. Do dyskryminacji dochodzi wówczas, gdy różne traktowanie dotyczy pracowników w tej samej sytuacji.

– Jak więc pracodawca powinien kierować na szkolenia? – Kryteria, na podstawie których pracodawca kieruje pracowników na szkolenia czy ich awansuje, powinny być obiektywne i jasne, a wymagania, jakie muszą spełnić – jednakowe. Wtedy nie można mówić o dyskryminacji. Jeśli pracodawca zdecyduje, że np. wszyscy pracownicy po 60. r.ż. nie będą brali udziału w szkoleniach, będzie to przejaw dyskryminacji ze względu na wiek.

– Czego zatem mogę się domagać? – Najlepiej najpierw porozmawiać z pracodawcą. Wyjaśnić, że czuje się pani dyskryminowana i dlaczego. Jeśli to nic nie da, może pani domagać się odszkodowania w sądzie pracy. Wynosi ono nie mniej niż minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę.

– A jeśli szef będzie chciał zmienić mi stanowisko? – Jeśli do przeniesienia dochodzi tylko z powodu wieku, jest to przejaw dyskryminacji. Nie będzie nim jednak, jeśli do zmiany stanowiska dochodzi np. ze względu na stan zdrowia pracownika.

art. 11³, 18³a § 2, art. 39 Kodeksu pracy

Ochrona

Pracownik 4 lata przed emeryturą jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem. Może jednak zostać zwolniony np. dyscyplinarnie, stracić pracę w wyniku likwidacji firmy albo z powodu redukcji etatów związanej z trudną sytu acją ekonomiczną firmy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Zięć stracił pracę i nie robi nic, aby znaleźć nową. Całymi dniami tylko ogląda telewizję albo gra w gry komputerowe. Nie pomaga w domu. Wszystko jest na głowie mojej córki: dzieci, gotowanie,... więcej