Gdy firma zmienia właściciela

Przedsiębiorstwo, w którym pracuję, ma zostać sprzedane. Czy nowy właściciel może zerwać dotychczasowy układ zbiorowy? Danuta z Lublina.

Nowy właściciel nie może z dnia na dzień odciąć się od układu zbiorowego, który obowiązywał u Pani poprzedniego pracodawcy. Postanowienia tego układu należy stosować jeszcze przez rok po przejęciu firmy. Po tym czasie szef będzie musiał każdemu przejętemu pracownikowi dać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy.

Reklama

Jeżeli chciałaby Pani odejść z firmy po jej przejęciu, to prawo przewiduje specjalny tryb rozstania się z pracą bez zbędnych korowodów. Można to jednak zastosować tylko w ciągu dwóch miesięcy od przejęcia zakładu przez nowego pracodawcę. Procedura polega na tym, że rozwiązuje Pani umowę bez wypowiedzenia, tylko z siedmiodniowym uprzedzeniem.

Wystarczy powiadomienie przełożonych na piśmie. Ten tryb wywiera takie skutki, jakby pracodawca rozwiązał z Panią stosunek pracy za wypowiedzeniem.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Na żywo

Zobacz również