Gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą...

Podpowiadamy, co możesz zrobić i do jakich instytucji zwrócić się o pomoc, gdy pracodawca nie wypłaca ci wynagrodzenia w terminie.

Pani Małgosia powiedziała mi, że pracodawca już kilka razy wypłacił jej pensję po terminie.

Pensja musi być płacona na czas

– Co mogę zrobići? – Terminowa wypłata pensji należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Jeśli więc się spóźnia, może pani żądać odsetek bez względu na powód opóźnienia.

Reklama

– Teraz z kolei szef nie płaci już kolejny miesiąc. Mówi, że ma przejściowe trudności finansowe. Co robić?

– Powinna pani złożyć skargę do Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy. Ich listę znajdzie pani w Internecie, na stronie www.pip.gov.pl.

Jeśli inspektor stwierdzi naruszenie przepisów, nakaże wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz innych przysługujących pani świadczeń. Taki nakaz powinien zostać natychmiast wykonany.

– A gdy to nic nie da? – Może pani wówczas złożyć pozew do sądu pracy (właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce zakładu pracy).

– Czyli do jakiego? – To zależy od kwoty, którą chce pani odzyskać. Jeśli nie przekracza ona 75 tys. zł – do sądu rejonowego, powyżej tej kwoty do okręgowego. Jeśli wartość sporu (wysokość zaległej pensji z odsetkami) jest niższa niż 10 tys. zł, sprawa będzie przeprowadzona w tzw. postępowaniu uproszczonym.

– Co to znaczy? – Pozew składa się wówczas na specjalnym urzędowym formularzu. Znajdzie go pani w sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości(www.ms.gov.pl).

– Czy poniosę jakieś koszty? – Nie, ale tylko wtedy, jeśli dochodzona kwota nie przekracza 50 tys. zł. Jeśli wynosi więcej, musi pani uiścić tzw. opłatę stosunkową – 5 proc. wartości sporu.

– Słyszałam, że gdy pracodawca nie płaci pensji, można wnieść sprawę do prokuratury. – Tak. Może to zrobić inspektor pracy. Może to zrobić również pani, jeśli pracodawca nie wykonuje nakazu zapłaty wydanego przez inspektora pracy lub sądowego wyroku (art. 22, 85, 86 ustawy z 26.06.1974 r.; Kodeks pracy).

Pensja powinna być wypłacana co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, w stałym i z góry ustalonym terminie (np. w regulaminie pracy, umowie o pracę).

Pensja jest zasadniczo płatna z dołu (a więc już za wykonaną pracę) – najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Jeśli dzień wypłaty jest wolny od pracy, pensja powinna zostać wypłacona dzień wcześniej.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Opublikowany niedawno wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 11/15) rozwiał wątpliwości dotyczące wynagrodzenia za noclegi kierowców w zagranicznej podróży służbowej. Kierowcy nie mogą... więcej