Gdy zatrudniasz rodzinę w firmie

Przedsiębiorcy, którym w prowadzeniu firmy pomagają małżonek czy rodzice, powinni zapłacić za nich składki ZUS. Nawet wtedy, gdy najbliższa rodzina wspiera firmę swoją pracą bezpłatnie.

Najbliższa rodzina przedsiębiorcy, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i w jakikolwiek sposób pomaga mu w prowadzeniu firmy to według standardów ZUS tzw. osoby współpracujące.

Reklama

Za osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą uważa się: małżonka, dzieci własne, drugiego małżonka lub przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma.

Osobami współpracującymi nie są:

brat i siostra, członek rodziny zatrudniony przez właściciela firmy w celu przygotowania zawodowego (na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego).

Przedsiębiorca ma obowiązek ubezpieczyć osobę współpracującą w ZUS oraz odprowadzać za nią składki. – Właściciel firmy powinien dopełnić tego obowiązku niezależnie od tego, czy osoba współpracująca wykonuje swoją pracę na rzecz jego firmy za odpowiednim wynagrodzeniem, na przykład na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia, czy też pomaga przy jego działalności nieodpłatnie – wyjaśnia Agata Szymborska-Sutton z Tax Care.

Jest tylko jeden i to bardzo niekorzystny wyjątek od zasady, że jeśli osoba współpracująca zostanie zatrudniona na etacie, składki za nią będą odprowadzane na takich samych zasadach, jak w przypadku przedsiębiorcy.

Gdy ktoś zaczyna prowadzić działalność gospodarczą, w ciągu pierwszych 2 lat ma prawo do opłacania preferencyjnych, dużo niższych składek na ZUS (to oszczędność ok. 600 zł miesięcznie).

Te nisze stawki nie dotyczą jednak osób współpracujących. W ich przypadku właściciel firmy musi odprowadzać składki w pełnej wysokości. W przypadku, gdy osoba współpracująca pomaga w firmie pobierając za to wynagrodzenie, przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy.

Niestety, jeśli dotyczy to małżonka lub małoletnich dzieci, nie może zaliczyć ich wynagrodzenia w koszty firmy – tak jak ma to miejsce w przypadku pensji innych pracowników.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi bowiem, że do kosztów prowadzenia działalności nie zalicza się wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka lub małoletnich dzieci. Kosztem w tej sytuacji mogą być za to opłacone składki na ubezpieczenia społeczne tych osób.

Ile wynoszą minimalne składki

Przedsiębiorcy mają prawo do płacenia składek w formie zryczałtowanej – od najniższej możliwej podstawy wymiaru składek. Zazwyczaj jest ona dużo niższa od faktycznych zarobków – najniższa możliwa podstawa składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla przedsiębiorców wynosi obecnie 2227,80 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od takiej podstawy wynoszą w 2013 r. 765,25 zł (wraz ze składką na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Natomiast w przypadku składki zdrowotnej minimalna podstawa wymiaru dla przedsiębiorców to 2908,13 zł, a sama składka wynosi 261,73 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Opublikowany niedawno wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 11/15) rozwiał wątpliwości dotyczące wynagrodzenia za noclegi kierowców w zagranicznej podróży służbowej. Kierowcy nie mogą... więcej