Ile wynosi minimalne wynagrodzenie, jak zawiesić działalność

Od 1 stycznia 2014 r. o 80 zł wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pensja pracownika zatrudnionego na cały etat nie będzie mogła być niższa od kwoty 1680 zł brutto. Wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku pracy natomiast będzie musiało wynosić co najmniej 1344 zł brutto (nie mniej niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).

par. 1 rozp. Rady Ministrów z 11.09.2013 r. w spr. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.

Obowiązujące akty prawne

Reklama

Rządowe Centrum Legislacji uruchomiło stronę internetową, na której znajdziesz obowiązujące akty prawne. Sprawdzisz także, czy wydano rozporządzenia do ustawy albo czy zrealizowano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Publiczny Portal Informacji o Prawie znajdziesz pod adresem: http://ppiop.rcl.gov.pl. Dostęp do portalu jest dla wszystkich bezpłatny.

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Prowadzisz działalność gospodarczą i po sezonie chcesz ją zawiesić? Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy nie zatrudniasz pracowników – na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia rozpocznie się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.

Nie musisz odrębnie zawiadamiać ZUS czy urzędu skarbowego. Dane zostaną przesłane do tych instytucji. Wniosek o zawieszenie (formularz CEIDG-1) złóż w urzędzie gminy – osobiście lub wysyłając go listem poleconym (twój podpis powinien być wówczas potwierdzony przez notariusza).

Możesz to zrobić też elektronicznie na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) www.ceidg.gov.pl. l art. 14 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Słyszałam, że nastąpiły jakieś zmiany w umowach cywilnoprawnych. Na czym one polegają? Aneta z Opola więcej