Jak sprawdzić, czy jesteś ubezpieczony

Pracownik ma prawo sprawdzić swoje konto w ZUS.

Pół roku pracowałam w prywatnej firmie. Później się okazało, że szef nie zgłosił mnie do ZUS–u. Obecny pracodawca zapewnia, że wszystko jest w porządku, ja jednak, nauczona doświadczeniem, wolałabym sprawdzić, czy na pewno jestem ubezpieczona. Jak to zrobić? – pyta Lucyna G. z Malborka.

Reklama

Każdy pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Choć składki do ZUS odprowadza pracodawca, ponosi on tylko część kosztów ubezpieczenia. Resztę pokrywa pracownik (jest to część jego wynagrodzenia).

Pracownika do ubezpieczenia zgłasza pracodawca. Jeśli tego nie zrobi, pracownik nie będzie mógł korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, a także nie otrzyma recepty na leki refundowane. Jeżeli pracownik ma wątpliwości dotyczące ubezpieczenia, powinien odwiedzić najbliższy oddział ZUS.

Tam sprawdzi, czy pracodawca zgłosił go (a także członków jego rodziny, np. dzieci) do ubezpieczenia. Również w ZUS–ie pracownik może upewnić się, czy pracodawca odprowadza składki od kwoty rzeczywistego wynagrodzenia.

Konsekwencją zaniżania składek są niższe świadczenia: zasiłek chorobowy lub macierzyński, a w przyszłości emerytura lub renta. Pracodawca powinien raz w roku przekazać pracownikowi informacje dotyczące wysokości odprowadzonych składek do ZUS. Może to zrobić na piśmie lub – za zgodą pracownika – w formie dokumentu elektronicznego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Życie na gorąco

Zobacz również