Jakie mam prawa i obowiązki przy zwolnieniu z pracy?

Mam stałą umowę o pracę. Od 11 lat pracuję w tym samym zakładzie. Do emerytury brakuje mi 7 lat. Kilka dni temu dostałam wymówienie. Jaka jest moja sytuacja – co muszę, a co mogę jeszcze zrobić jako pracownica? Maria, Bytom

Reklama

Najpierw radzę sprawdzić, czy wypowiedzenie jest zgodne z kodeksem pracy. Powinno być wręczone na piśmie, podawać uzasadnioną przyczynę zwolnienia i zawierać pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy. Zachowany musi być też odpowiedni okres wypowiedzenia. Przy umowie na czas nieokreślony wynosi on: 2 tygodnie, gdy pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy, miesiąc, przy co najmniej półrocznym stażu pracy, i 3 miesiące przy minimum 3-letnim. Jeśli wypowiedzenie narusza przepisy, może Pani odwołać się do sądu pracy.

Gdy jest zgodne z kodeksem, ma Pani prawo do wolnych dni na szukanie innego zatrudnienia. Przy wypowiedzeniu 3-miesięcznym należą się Pani 3 dni wolne. Przy krótszym – 2 dni. Jeśli ma Pani urlop wypoczynkowy do wykorzystania, może go Pani wziąć, ale tylko wtedy, gdy pracodawca wyrazi zgodę. Zwykle nie ma nic przeciwko temu. Często nawet żąda od pracownika, aby poszedł na urlop, ponieważ za niewykorzystany (bieżący lub zaległy) musi wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Przed zakończeniem okresu wypowiedzenia powinna Pani rozliczyć się z pracodawcą, np. zwrócić sprzęt służbowy, odzież roboczą, ewentualne zaliczki itp. Firma nie może jednak uzależniać od tego wydania Pani świadectwa pracy czy wypłaty pensji. Pracodawca ma również prawo zwolnić Panią ze świadczenia pracy, ale musi wypłacać pensję, ponieważ stosunek pracy trwa do końca okresu wypowiedzenia. Wszelkie należności i świadectwo pracy ma obowiązek wręczyć Pani najpóźniej ostatniego dnia zatrudnienia.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Zobacz również

  • Opublikowany niedawno wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 11/15) rozwiał wątpliwości dotyczące wynagrodzenia za noclegi kierowców w zagranicznej podróży służbowej. Kierowcy nie mogą... więcej