Jakie mamy prawa, gdy pracujemy przy komputerze

Co prawda praca przed komputerem nie jest zaliczana do prac szkodliwych dla zdrowia, ale jest uciążliwa. Dlatego pracownicy mają pewne przywileje.

Pracownikowi pracującemu przy monitorze ekranowym (niezależnie od jego rodzaju) przysługuje 5-minutowa przerwa w pracy po każdej godzinie przepracowanej przy komputerze.

Przerwy te są wliczane do czasu pracy i możemy je wykorzystać w dowolny sposób. Nie można jednak ich sumować i wykorzystać za jednym razem. Pracodawca ma prawo nie udzielać przerwy, jeśli na te 5 minut da pracownikowi taką pracę, która umożliwia zmianę pozycji i nie będzie obciążać jego wzroku.

Praca przy monitorze niekorzystnie wpływa na wzrok.

Reklama

Dlatego kolejnym przywilejem, który ma chronić nasze oczy jest obowiązek opłacenia przez firmę okularów. O ile lekarz stwierdzi, że są one pracownikowi potrzebne do pracy przed komputerem. To nie znaczy jednak, że możemy wybrać dowolnie drogie, markowe oprawki i oczekiwać, że pracodawca sfinansuje ten zakup.

Ogólnie jest przyjęte, że dofinansowanie dotyczy oprawek i soczewek w podstawowym standardzie, czyli np. bez powłok antyrefleksowych i ze zwykłego szkła.

Recepta powinna być wystawiona przez lekarza medycyny pracy na podstawie obowiązkowych badań profilaktycznych wstępnych (przed przyjęciem do pracy), okresowych lub kontrolnych. Jeśli dostaniemy ją od zwykłego okulisty, firma nie musi nam zapewniać okularów korygujących.

Kwota, do której pracodawca finansuje zakup okularów, powinna być ujęta w przepisach wewnętrznych zakładów pracy – w regulaminach, zarządzeniach czy decyzjach. Może być to np. 200 zł, które przysługują nie częściej niż raz na trzy lata.

Nawet jeśli czas na jaki zostaje przyznana refundacja jest określony, będzie on skrócony jeżeli podczas badań profilaktycznych lekarz okulista stwierdzi pogorszenie wzroku. W takiej sytuacji pracodawca od razu będzie musiał pokryć koszty nowych szkieł. Jeśli jednak zamiast okularów chcielibyśmy kupić soczewki, firma nie ma obowiązku pokrywać kosztów ich zakupu.

Zależy to jedynie od dobrej woli naszego pracodawcy.

Powyższe zasady dotyczą wszystkich pracowników, praktykantów czy stażystów, którzy pracują przed komputerem co najmniej 4 godziny dziennie. Reguluje to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973).

Przepisy te nie dotyczą jednak pracy przy kasach rejestrujących, które mają monitory. Warto wiedzieć także, że jeśli pracownica jest w ciąży, to jej łączny czas pracy przy komputerze nie może przekraczać 4 godzin dziennie.

Dodatkowe wymagania

1. Monitory powinny znajdować się w odległości co najmniej 60 cm od siebie. Odległość między pracownikiem a tyłem innego sąsiedniego monitora ma wynosić 80 cm, a odległość między pracownikiem a monitorem – od 40 cm do 75 cm.

2. Klawiatura komputera ma być ustawiona minimum 10 cm od brzegu stołu

3. Fotel powinien mieć podłokietniki i podstawę co najmniej 5-podporową, na kółkach z możliwością obrotu o 360°. Oparcie powinno mieć regulację wysokości oraz regulację pochylenia w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu.

4. Na każdego pracownika powinny przypadać 2 mkw. wolnej przestrzeni podłogi.

5. Kolana siedzącego przy stole pracownika nie powinny dotykać blatu, przestrzeń pod stołem powinna być swobodna.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Moja córka miała wypadek. Czekają ją miesiące pobytu w szpitalu a potem rehabilitacja. Czy w takiej sytuacji pracodawca może ją zwolnić, bo przecież na naprawdę długi czas traci pracownika? Maria... więcej