Kara za picie alkoholu w pracy

Mój mąż został ukarany karą pieniężną za spożywanie alkoholu w pracy. Chciałabym dowiedzieć się, czy tego rodzaju kara jest dopuszczalna i przewidziana przez prawo? A jeśli tak, to czy można się od niej odwołać? Iwona z Konina

Na mocy kodeksu pracy, za spożywanie alkoholu w czasie pracy (stanowiące naruszenie obowiązków pracowniczych) – pracodawca może stosować wobec pracownika karę pieniężną, która nie może być wyższa od jego jednodniowego wynagrodzenia. Może być ona zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Reklama

O nałożeniu kary pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Świat Seriali

Zobacz również

  • Zięć stracił pracę i nie robi nic, aby znaleźć nową. Całymi dniami tylko ogląda telewizję albo gra w gry komputerowe. Nie pomaga w domu. Wszystko jest na głowie mojej córki: dzieci, gotowanie,... więcej