Kiedy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

1. O zasiłek dla bezrobotnych może się starać osoba, która w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, była zatrudniona i otrzymywała pensję w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2013 r. 1600 zł), a jej pracodawca odprowadzał składki do ZUS.

Reklama

Rejestrujący się bezrobotny musi przedstawić świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń. Jeśli ktoś był już zatrudniony, dostarcza świadectwa pracy. Potrzebne będą też dokumenty o przeciwwskazaniach lekarskich do wykonywania niektórych prac.

2. Zasiłek przyznawany jest na sześć miesięcy. Na roczną pomoc mogą liczyć osoby powyżej 50. roku życia, które przepracowały przynajmniej 20 lat. Prawo do zasiłku nabywa się po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od okresu jego pobierania. Przez pierwsze trzy miesiące wynosi ono 794,20 zł brutto, potem 623,60 zł brutto. Kwoty te są wielkościami podstawowymi. Zasiłek w wysokości 80 procent otrzymuje bezrobotny, którego staż pracy nie przekracza 5 lat. Na najwyższe świadczenie może liczyć osoba o stażu pracy powyżej 20 lat – 120 proc. kwoty podstawowej (953,10 zł przez pierwsze trzy miesiące oraz 748,40 zł przez następne).

Sumy w tej wysokości będą wypłacane do czerwca 2013 r. (potem zostaną zwaloryzowane o wskaźnik inflacji).

3. Dzięki zarejestrowaniu się w urzędzie pracy nabywa się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Z bezpłatnej opieki medycznej można korzystać jeszcze przez 30 dni po utracie statusu osoby bezrobotnej. W trakcie pozostawania w rejestrze urzędu pracy wolno zgłosić do ubezpieczenia małżonka oraz dzieci, które nie ukończyły 26. roku życia i nadal się uczą.

Aby nie stracić prawa do zasiłku, trzeba przede wszystkim pamiętać o obowiązku zgłaszania się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie. Bezrobotny ma obowiązek poinformować powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Jeśli tego nie uczyni, popełni wykroczenie i grozi mu kara nie niższa niż 500 zł. Za utajanie dochodów może być też ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy (do 5 tys. zł).

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Zięć stracił pracę i nie robi nic, aby znaleźć nową. Całymi dniami tylko ogląda telewizję albo gra w gry komputerowe. Nie pomaga w domu. Wszystko jest na głowie mojej córki: dzieci, gotowanie,... więcej