Kiedy pracodawca może zlecić nadgodziny

Nie możesz odmówić zostania w pracy po godzinach, jeśli jest taka potrzeba. Ale pracodawca musi przestrzegać zasad.

Szef pani Ewy zleca jej stale zostawanie po godzinach. To zaczęło być dość uciążliwie.

Reklama

– Mogę odmówić? – spytała pani Ewa. – Kodeks pracy wska zuje, kiedy pracodawca może zlecić pracownikowi nadgodziny. Jest to dopuszczalne tylko w szczególnych sytuacjach – w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, konieczności usunięcia awarii lub gdy jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Odmówić nie można

Zasadniczo odmówić pani nie może. W razie nieuzasadnionej odmowy, szef może ukarać panią karą porządkową lub nawet zwolnić z pracy. Gdy zleca się pracę po godzinach, muszą jednak zostać zachowane dopuszczalne normy.

– Jakie to normy? – Limit nadgodzin w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 150 godzin (może być dłuższy, tylko jeśli tak wynika np. z układu zbiorowego pracy).

Limit nie może zostać przekroczony

– A jeśli limity zostaną przekroczone? – Może pani odmówić pracy. Nie dotyczy to jednak prowadzenia akcji ratowniczej czy usuwania awarii.

– Co mi się należy za nadgodziny? – Specjalny dodatek, wypłacany oprócz zasadniczej pensji. Jeśli pracuje pani w święta, niedziele czy nocą, ma pani prawo do dodatku za ten czas w wysokości 100 proc. pensji.

Jeśli zostaje pani po godzinach w zwykły dzień, dodatek wyniesie 50 proc. Warto pamiętać, że pracodawca może nie zapłacić dodatkowych pieniędzy, jeśli została pani dłużej w pracy bez jego wyraźnego polecenia. Może też oddać pani wolne za te dodatkowe godziny (tylko do końca okresu rozliczeniowego) w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych przez panią godzin nadliczbowych.

Wypłata pieniędzy na podstawie ewidencji

Jeśli natomiast to pani wnioskuje o wolne za nadgodziny, pracodawca może udzielić go pani w tym samym wymiarze czasu wolnego. – A jeśli pracodawca nie płaci? – Nadgodziny są wypłacane na podstawie ewidencji czasu pracy. Jeśli szef za nie nie płaci, może pani powiadomić o tym inspekcję pracy.

Może też pani złożyć pozew w sądzie pracy. Ale będzie musiała pani wówczas udowodnić rzeczywisty czas pani pracy. l art. 149–151 Kodeksu pracy

Musisz odpoczywać

Tygodniowy czas pracy z nad godzinami w przyjętym okresie rozliczeniowym (np. w ciągu miesiąca) nie może przekraczać średnio 48 godzin. Pracownik musi też mieć minimalny dobowy jedenastogodzinny wypoczynek i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu tygodnia.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i... więcej