Kiedy pracodawca nie musi wystawiać świadectwa pracy?

Pracowałam na umowę zlecenie. Teraz zmieniam pracę, a pracodawca nie chce mi wystawić świadectwa pracy. Co ja pokażę w nowej firmie? Anna z Małopolski

Reklama

Odpowiada nasz ekspert:

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca ma obowiązek wystawić po zakończeniu stosunku pracy. Pracownik wręcza je do wglądu kolejnemu pracodawcy, dzięki czemu wiadomo, ile urlopu wykorzystał, czy korzystał z określonych przywilejów, takich jak np. wolne na opiekę nad dzieckiem.

Świadectwo pracy jest również potrzebne, aby zarejestrować się w urzędzie pracy. Jest to zatem ważny dokument i za jego niewystawienie grozi kara. Pani jednak świadectwa pracy nie otrzyma, bowiem pracodawca nie ma obowiązku wystawiania go osobie, która wykonała umowę zlecenie.

W świetle prawa nie jest on pracownikiem, lecz zleceniobiorcą (umowę zlecenia regulują przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy). Proponuję, aby poprosiła Pani zleceniodawcę o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego fakt wykonywania zlecenia. Dokumen- tem, który może Pani pokazać nowemu pracodawcy, jest także umowa zlecenie. .

Dz. U. z 2014 r. poz. 1094

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Słyszałam, że nastąpiły jakieś zmiany w umowach cywilnoprawnych. Na czym one polegają? Aneta z Opola więcej