Komu przysługuje renta chorobowa

Jeśli nie jesteśmy w stanie pracować z powodu długotrwałej choroby, może warto pomyśleć o rencie?

Paweł Ś. w wyniku wypadku przeszedł poważną operację kręgosłupa i przez wiele miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jego pracodawca w końcu wręczył mu wypowiedzenie umowy o pracę, Paweł nie był bowiem zdolny do wykonywania obowiązków służbowych.

– Z czego będę żył? Mam chory kręgosłup, ponad pięćdziesiąt lat na karku, kto mnie zatrudni? – skarżył się sąsiadowi. Ten miał znajomego radcę prawnego, zobowiązał się więc zapytać go, co Paweł może zrobić w takiej sytuacji.

A może masz szansę otrzymać rentę?

Reklama

Znajomy radca prawny podsunął proste rozwiązanie. – A może pan Paweł ma szansę otrzymać rentę chorobowej? – zasugerował. I wytłumaczył, w jakich wypadkach jest to możliwe.

– Rentę chorobową Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje tym, którzy z powodu choroby lub wypadku nie mogą pracować, i nie ma też szans, by nawet po przekwalifikowaniu byli do tego zdolni. Lekarz orzecznik albo komisja lekarska ZUS musi uznać osobę ubiegającą się o rentę za częściowo lub całkowicie niezdolną do pracy.

Orzeczenie wydaje na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku o przyznanie renty. Może też żądać, by przyszły rencista bezpośrednio stawił się na badanie przed komisję. Rodzaj schorzenia jest w tym przypadku bez znaczenia.

Wymagany staż ubezpieczeniowy

Radca prawny wyjaśnił sąsiadowi Pawła, że starając się o rentę chorobową, trzeba przede wszystkim obliczyć, czy ma się odpowiedni staż ubezpieczeniowy, czyli okres składkowy i nieskładkowy. A ów staż jest uzależniony od tego, ile lat miał pracownik, gdy powstała niezdolność do pracy.

– Pana sąsiad skończył pięćdziesiątkę, czyli zalicza się do grupy osób, które muszą udowodnić, że w ostatnich dziesięciu latach przepracowały co najmniej pięć lat – oświadczył radca. Dodał, że ważne jest też, kiedy powstała niezdolność do pracy.

– Musi ona powstać tylko w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych, a więc gdy kandydat na rencistę był ubezpieczony lub przebywał na zwolnieniu lekarskim. Niezdolność do pracy może również powstać później, ale maksymalnie w okresie do osiemnastu miesięcy od ostatniego ubezpieczenia – powiedział specjalista prawnik.

Natalia Kłoszewska

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Twoje Imperium
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Opublikowany niedawno wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 11/15) rozwiał wątpliwości dotyczące wynagrodzenia za noclegi kierowców w zagranicznej podróży służbowej. Kierowcy nie mogą... więcej