Mobbing: Gdy szef cię prześladuje

Pani Kamila przyszła do mnie załamana. Opowiedziała mi, jak jest traktowana w pracy.

– Mam dobre wyniki, a mimo to szef stale mnie krytykuje. Wyśmiewa moje pomysły, daje mi też dużo więcej do zrobienia niż innym, rozsiewa różne plotki o mnie. Doszło do tego, że koledzy z pracy mnie unikają. Co robić? – zapytała.

– To, o czym pani opowiada, to mobbing – jeden z przejawów dyskryminacji w pracy. Polega on na ciągłym dręczeniu, zastraszaniu i prześladowaniu wybranej osoby. Prowadzi to do rozstroju zdrowia pracownika, a także do jego izolowania od zespołu. Proszę tylko pamiętać, że o mobbingu mówimy, gdy takie traktowanie trwa przez dłuższy czas – co najmniej 6 miesięcy.

Gdzie można szukać pomocy?

Reklama

Oprócz Państwowej Inspekcji Pracy, pomóc może Rzecznik Praw Obywatelskich (www.brpo.gov.pl), Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (www.rownetraktowanie.gov.pl). Poza tym, organizacje, które zajmują się mobbingiem, m.in. Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe we Wrocławiu (www.mobbing.most.org.pl), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA (www.osa-stow.republika.pl).

Mobberem może być szef i kolega

– Co mogę zrobić? – Przede wszystkim zwrócić się do przełożonego osoby, która panią prześladuje. Warto pamiętać, że mobberem może być szef, ale także kolega czy koleżanka z pracy.

– A gdy to nie pomoże? Poza tym, trochę się boję iść na skargę. – Może pani zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy (również anonimowo). W każdym Okręgowym Inspektoracie Pracy udzielane są porady telefoniczne dotyczące mobbingu (www.pip.gov.pl).

Jak dochodzić swoich praw w sądzie

Powinna też pani szukać pomocy w związkach zawodowych (jeśli są w pani firmie) i stowarzyszeniach antymobbingowych (patrz ramka).

– Czy mogę również dochodzić swoich praw w sądzie? – Tak. Pozew przeciwko pracodawcy powinna pani złożyć do sądu pracy (sąd rejonowy właściwy dla siedziby pracodawcy). Sprawy o mobbing są jednak bardzo trudne. Proszę więc zbierać dowody.

– A dokładnie jakie? – Robić notatki o takich sytuacjach, zachowywać e-maile i sms-y. Może pani też nagrać takie zachowanie, np. dyktafonem czy telefonem.

Warto mieć świadków

Dowodami są też np. rachunki za leki, wizyty u lekarza czy prawnika. Warto mieć świadków. Może uda się pani namówić innego pracownika, który też jest mobbowany albo byłych pracowników. – Czego mogę się domagać?

– Przede wszystkim zaprzestania mobbingu i zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Jeśli ucierpiało pani zdrowie, może pani żądać zadośćuczynienia. l art. 11, 15, 18, 94 Kodeksu pracy

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Mój szef dostrzega tylko tych, którzy biegną do niego z każdym pomysłem i osiągnięciem. Mojej pracy nie widzi, chociaż często radzę sobie lepiej niż inni. Co zrobić, żeby mnie docenił? Ewelina z... więcej