Notatki służbowe. Jeśli szef je robi, to łamie prawo

Szef lubi pisać notatki służbowe na temat pracowników? Już nie trzeba się tego bać!

Szef Anety R. ma zwyczaj sporządzać notatki służbowe na temat swoich pracowników. Zapisuje sobie, co mu się nie podoba w ich pracy i zachowaniu. Wszystko po to, by – jeśli zajdzie taka potrzeba – przedstawić to jako dowód uzasadniający na przykład wypowiedzenie.

Koledzy Anety żartują między sobą, że szef zbiera na nich haki, ale się tym denerwują. Aneta również, dlatego poszła do znajomego prawnika, żeby się dowiedzieć, czy pracodawca ma do tego prawo. Prawnik długo tłumaczył, jakimi możliwościami dysponuje pracodawca, żeby ukarać pracownika.

Reklama

– Dla pracownika nieprzestrzegającego swoich obowiązków, Kodeks pracy przewiduje kary porządkowe: upomnienia, nagany albo pieniężną. Można się od nich odwołać – tłumaczył Anecie znajomy.

– Jest też przewidziany termin, czyli rok nienagannej pracy, po upływie którego kara jest uważana za niebyłą i usuwana z akt pracownika. – A te notatki? – wtrąciła Aneta. Prawnik pokręcił głową.

– Z notatkami służbowymi jest zupełnie inaczej – usłyszała. – Wielu pracodawców to robi, ale sądy kwestionują takie praktyki. Prawnik wyjaśnił, że jeszcze niedawno sporządzanie notatek służbowych przez pracodawcę było dopuszczalne, pod warunkiem, że przechowywano je w części B akt osobowych pracownika, obejmującej dokumentację dotyczącą przebiegu zatrudnienia.

Od notatek, w przeciwieństwie do kar porządkowych, nie można się było odwołać. Nie można też było zakwestionować postawionych w nich zarzutów. Do tego dokument ten można było przechowywać w aktach osobowych pracownika bezterminowo.

Taka notatka już się do niczego nie przyda

I jak dowiedziała się Aneta, Sąd Najwyższy zakwestionował takie działania: orzekł, że obowiązujące rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1996 roku wyraźnie określa, jakie dokumenty można gromadzić w aktach osobowych pracownika.

– Nie ma tam wymienionych notatek służbowych ani pism ostrzegawczych, a więc sporządzanie ich SN uznał za niedopuszczalne – tłumaczył Anecie prawnik.

– Jednocześnie sporządzanie notatek służbowych potraktował jako obejście przepisów, które mówiły o karach porządkowych. – Czy to oznacza, że pracodawca nie może już sporządzać żadnych notatek na temat pracy swojego pracownika?

– Część prawników uważa, że pracodawca ma taką możliwość. Notatki takie nie mogą być jednak w przyszłości podstawą do wymierzenia pracownikowi jakiejkolwiek kary ani do rozwiązania z nim umowy o pracę.

Natalia Kłoszewska

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Twoje Imperium

Zobacz również