Opieka medyczna dla pracownika: Jakie obowiązki ma szef

Dobry pracownik, to... zdrowy pracownik! Gdyby jednak pracodawca nie do końca o to dbał, przypomną mu o tym przepisy.

Każdy pracownik musi mieć aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające, że może wykonywać pracę na danym stanowisku. Pracodawca ma obowiązek dopilnować tego i skierować podwładnego na badania w wymaganym terminie.

Co nakazuje kodeks pracy

Reklama

Pracodawca musi kierować swoich pracowników na 3 rodzaje badań oraz je opłacać.

Badania wstępne. Podlegają im osoby przyjmowane do pracy i m.in. pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe.

Badania okresowe. Każdy pracownik co jakiś czas musi być ponownie przebadany. Terminy badań okresowych zależą od rodzaju pracy oraz stanowiska i stanu zdrowia pracownika. Odbywają się więc różnie, np. co 2, 3, a nawet co 4 lata. Data kolejnego badania musi znajdować się na poprzednim zaświadczeniu lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Badania kontrolne. Musi je wykonać pracownik, który był na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni. Lekarz ustali, czy jest on zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Uwaga! Badania okresowe i kontrolne powinny odbywać się w godzinach pracy i za ten czas szef musi płacić jak za czas pracy, bez potrąceń. Zwraca również koszty przejazdu na badania do innej miejscowości.

Pracodawca może zrobić więcej!

Niektóre firmy zapewniają pracownikom nie tylko to, co nakazują przepisy, ale więcej, z własnej woli, często nieodpłatnie. Dodatkowe świadczenia to m.in.: programy emerytalne, karty sportowe, pakiety medyczne (przykłady powyżej).

Programy emerytalne to grupowe ubezpieczenia, które mają zapewnić wyższą emeryturę – dodatkowe jej źródło z funduszu emerytalnego. Pracodawca, na podstawie umowy z pracownikami, przelewa do funduszu składkę w wysokości do 7 proc. wynagrodzenia pracownika.

Karty sportowe to np. karnety na siłownię, basen oraz do klubów fitness na różne zajęcia.

Pakiety medyczne to karty do prywatnych przychodni oraz do lekarzy specjalistów. Takie pakiety mogą obejmować różne badania, także dla rodziny pracownika. Niektóre firmy oferują pakiety bezpłatnie, inne z dopłatą przez pracownika.

Konsultacja: Agnieszka Jaroszek, ekspert prawa pracy

Dopłata do okularów

Jeśli pracujesz przy komputerze min. 4 godziny dziennie, przysługuje ci refundacja za okulary. Przepisy nie określają, ile pracodawca musi zwrócić (może to być np. koszt szkieł i wykonania). Zwrot części kosztów jest możliwy na podstawie rachunku lub faktury z zakładu optycznego.

Co można zrobić dodatkowo

Są pracodawcy, którzy stawiają na profilaktykę zdrowotną w firmie. Oto najciekawsze programy i darmowe badania dla pracowników.

Biedronka: prowadzi program edukacyjny „Razem zadbajmy o zdrowie”. Badania dla pracownic to m.in. cytologia, mammografia. PZU: ponad 1800 pań, które tu pracują, zbada swoje zdrowie w ramach programu „W trosce o serce” (badania m.in. serca, tarczycy, nerek, dróg moczowych).

ROSSMANN oferuje dla pracowników karty MultiSport uprawniające do wstępu np. na siłownię, do klubów fitness.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma obowiązek poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Z badań wstępnych zwolnione są osoby zatrudniane ponownie u tego... więcej