Płaca minimalna od 2017 roku

Mąż zarabia 1900 zł brutto. Czy musi dostać podwyżkę od nowego roku (wzrost płacy minimalnej)? Czy wzrośnie także jego nagroda jubileuszowa? – pyta Hanna z woj. kujawsko-pomorskiego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczy każdego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy zatrudnieniu na niepełny etat jego wysokość może być mniejsza. Obowiązek zagwarantowania minimum zarobków nie oznacza, że właśnie na takim poziomie musi być określone ich zasadnicze wynagrodzenie.

Reklama

Pensja może być sumą różnych składników, które po dodaniu będą stanowiły wymagane minimum. Wlicza się tutaj płacę zasadniczą, premie, nagrody, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, różne dodatki (np. za pracę w warunkach szkodliwych, pełnienie funkcji kierowniczych, znajomość języka obcego).

Do minimalnej płacy nie wlicza się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy, odpraw pieniężnych, przysługujących przy przejściu na emeryturę lub rentę. Nie wlicza się również nagród jubileuszowych, choć wzrost pensji minimalnej może przełożyć się na poziom jubileuszówki, gdyż ta z założenia jest wielokrotnością miesięcznych poborów. Jeśli one wzrosną, to będzie to miało znaczenie dla wysokości nagrody.

Od płacy minimalnej zależy dodatek za pracę w nocy (choć nie wlicza się go do płacy minimalnej). Wynosi on 20 proc. stawki godzinowej i jest obliczany poprzez podzielenie minimalnego wynagrodzenia przez wymiar czasu pracy w nocy. To także wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój.

Przysługuje wtedy gratyfikacja, wynikająca z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony – 60 proc. wynagrodzenia (nie może być niższe od minimalnego). Minimalne wynagrodzenie wpływa także na wysokość odprawy przy zwolnieniach grupowych. Nie może ona przekraczać jego 15-krotności.

Także poziom odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację nie może być niższy niż minimalne wynagrodzenie. Z niską płacą powiązana jest także minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. W nadchodzącym roku nie będzie ona niższa niż 1725,8 zł (od płacy minimalnej odejmujemy 13,71 proc. składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika).

Dodatkowo, od wynagrodzenia minimalnego będą zależały stawki godzinowe od części umów zlecenia. Wyniosą 13 zł i w kolejnych latach będą zależały od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana płacowa ma znaczenia dla kwot wolnych od potrąceń, które ustala się od minimalnego wynagrodzenia netto.

W 2017 roku będzie można potrącić do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń niealimentacyjnych; 75 proc. w razie uszczupleń zaliczek pieniężnych, udzielonych pracownikowi i 90 proc. w odniesieniu do kar pieniężnych.

Nasz ekspert mecenas Janusz Górski, prawnik z wieloletnią praktyką, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Życie na gorąco
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Słyszałam, że nastąpiły jakieś zmiany w umowach cywilnoprawnych. Na czym one polegają? Aneta z Opola więcej