Plusy i minusy pracy na zastępstwie

Otrzymałam propozycję zatrudnienia na zastępstwo, na miejsce sekretarki, która jest na zwolnieniu lekarskim. Zastanawiam się, czy przyjąć tę propozycję, bo to chyba niepewna praca, nie wiadomo na jak długo. Czy dostanę taką samą pensję, jak osoba, którą mam zastępować? Jakie będę miała prawa? - chce wiedzieć Paulina z Łodzi.

Umowa na zastępstwo to normalna umowa o pracę, tyle że zawarta na czas nieobecności chorego pracownika. Może w niej być tylko napisane, że: „umowa obowiązuje na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika”. Gdy ta osoba wróci po zwolnieniu lekarskim, Pani umowa wygaśnie.

Reklama

Co do wysokości Pani wynagrodzenia, nie musi być takie samo jak pensja zastępowanego pracownika. Jednak wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi pracy. Jeżeli u pracodawcy jest regulamin wynagradzania – Pani pensja nie może być niższa od najniższego wynagrodzenia przypisanego do danego stanowiska w tej firmie. 

Natomiast, jeżeli zastępowanemu pracownikowi przysługiwały dodatkowe uprawnienia, np. laptop, samochód służbowy, nie uzyska Pani automatycznie prawa do korzystania z nich. To decyzja pracodawcy.

Jeżeli będzie Pani pracowała w godzinach nadliczbowych, to uzyska Pani taką samą rekompensatę za to jak pracownik na etacie.

Będzie Pani miała prawo do urlopu wypoczynkowego (2 dni po każdym miesiącu pracy).

Jeżeli zaś w tym zakładzie pracy działa fundusz socjalny, będzie Pani mogła z niego korzystać (np. otrzymać rekompensatę za wczasy pod gruszą).

Minusem umowy na zastępstwo są tylko 3 dni okresu wypowiedzenia umowy

Nie będą Pani przysługiwać dni wolne na poszukiwanie innej pracy. Pracodawca może zawrzeć dowolną liczbę umów na zastępstwo z Panią. Nie ma obowiązku zawierania trzeciej na czas nieokreślony, jak to jest na etacie.

Umowa na zastępstwo nie chroni również ciężarnej pracownicy. Zwolnienie lekarskie nie zapobiegnie rozwiązaniu umowy na zastępstwo. Jednak jeśli zachoruje Pani w trakcie jej trwania, to po zakończeniu umowy na zastępstwo będzie Pani miała prawo do zasiłku wypłacanego przez ZUS.

Pensja, czas i miejsce

W umowie o pracę na zastępstwo należy ustalić: wynagrodzenie, czas i miejsce pracy.  Powinny być podobne, bo zastępca jest angażowany na stanowisko określonego pracownika. 

Ważne jest także równe traktowanie. Jeśli pracownicy etatowi będą wysyłani na szkolenie, pracownik na zastępstwie też musi być na nie skierowany.

Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Na żywo

Zobacz również

  • Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i... więcej