Praca na umowę zlecenie a składki na ZUS

Zaproponowano mi pracę na umowę zlecenie. Czy w takiej sytuacji będę miała opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Justyna Rochwicka z Kawęczyna

Od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy zlecenia składki ZUS potrącane są w różny sposób, w zależności od tego, czy i jakie inne tytuły do ubezpieczeń posiada pracownik.

Reklama

Zleceniobiorca, którego jedynym tytułem do ubezpieczeń jest umowa zlecenie, podlega z jej tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu.

Opłacane są za niego również składki na FP i FGŚP (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W tym wypadku ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Jeśli jest Pani zatrudniona u innego pracodawcy na zasadzie umowy o pracę i pobiera Pani co najmniej najniższe wynagrodzenie, tj. 1680 zł od stycznia 2014 roku, wówczas z tytułu dodatkowej umowy zlecenia będzie Pani podlegała obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ale jeżeli z tytułu umowy o pracę nie osiąga Pani minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na miesiąc, wówczas z racji umowy zlecenia będzie podlegała Pani ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo.

Również wszystkim ubezpieczeniom podlega umowa zlecenie zawarta przez zleceniodawcę z własnym pracownikiem.

Jeśli natomiast jest Pani studentką lub uczęszcza do szkoły dla dorosłych, nie będzie Pani objęta składkami ZUS przy podpisaniu umowy zlecenia. Ci bowiem, którzy się uczą i nie ukończyli 26. roku życia, podlegają stałemu ubezpieczeniu.

Agnieszka Antoniak prawnik

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Super TV

Zobacz również