Praca na zwolnieniu lekarskim

Jestem na długim zwolnieniu po złamaniu nogi. Dostałam propozycję przepisania tekstu na komputerze (na umowę o dzieło) – bez wychodzenia z domu, a więc bez forsowania nogi. Czy wolno mi to zrobić? – pyta Alicja ze Szczecina.

W okresie zwolnienia pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy (a przy dłuższej niedyspozycji: świadczenie rehabilitacyjne). To rekompensata za utracenie zarobku – jest chory, nie może pracować i nie dostaje wynagrodzenia, więc zamiast tego otrzymuje zasiłek.

Wykonywanie pracy zarobkowej w czasie zwolnienia grozi utratą zasiłku chorobowego. Dotyczy to zarówno pracy u swojego pracodawcy (choćby były to polecenia służbowe), jak i u innych podmiotów, np. na podstawie umowy o dzieło czy zlecenia.

Reklama

Oznacza to, że pracując przy komputerze, nawet bez obciążania chorej nogi, złamie pani przepisy ubezpieczeniowe i narazi się na utratę świadczenia.

Niektóre prace podejmowane podczas zwolnienia mogą być usprawiedliwione. Tak jest np. w przypadku czynności incydentalnych, np. podpisania faktury przez osobę uprawnioną, kiedy nie ma nikogo innego, kto mógłby to zrobić (wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2007 r., sygn. akt I UK 145/07).

Pracownik na zwolnieniu może również uzyskać dochód z pracy, której nie wykonuje osobiście (wyrok Sądu Apelacyjnego z 23 maja 1997 r., sygn. akt III AUa 155/97, w tej sprawie prace zlecone w okresie choroby wykonywał syn ubezpieczonego).

Gdy ubezpieczony wykonuje pracę niezarobkowo, to co do zasady nie traci prawa do zasiłku. Jeśli jednak ta praca wpływa na pogorszenie stanu zdrowia (przedłuża czas choroby), to również naraża się na utratę świadczenia. Podobnie jest, gdy podejmuje czynności, których zgodnie z zaleceniami lekarza miał unikać.

Przykładowo, miał nie wychodzić z domu (nakaz leżenia w łóżku), a pojechał na działkę i przez to okres jego rekonwalescencji się wydłużył. Jeśli jednak pomimo nakazu leżenia w łóżku wyszedł do sklepu, bo mieszka sam i musiał kupić coś do jedzenia, utrata zasiłku z pewnością mu nie grozi.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Życie na gorąco

Zobacz również