Prawo do badań wzroku i okularów

Pani Danucie pogorszył się wzrok i okulista zlecił jej okulary. Czy pracodawca może je sfinansować?

Reklama

Zdjęcie

/Mat. Redakcyjne
/Mat. Redakcyjne

– Tak. Bo powinien dbać o ochronę zdrowia pracowników. Ale okulary korygujące wzrok zapewnia wtedy, gdy pracujemy przy komputerze i lekarz zalecił w nich pracę. Dotyczy to tylko tych, którzy siedzą przy monitorze minimum połowę czasu pracy. Np. na całym etacie przy komputerze spędzają minimum 4 godziny.

– Jakie to musi być zalece nie od okulisty? – Musimy mieć orzeczenie lekarza medycyny pracy na postawie badań wykonanych na zlecenie pracodawcy w ramach wstępnych lub okresowych badań profilaktycznych. Jeśli badała pani wzrok u okulisty na własne życzenie, pracodawca nie ma takiego obowiązku. Może pani wtedy poczekać na kolejną okresową kontrolę lub prosić pracodawcę o wcześniejsze skierowanie na to badanie z powodu kłopotów ze wzrokiem.

– Jak często są te badania? – To zależy od pani stanowiska. Badania okresowe pracujących przy komputerze wykonuje się minimum co 4 lata. Ale gdy byliśmy niezdolni do pracy ponad 30 dni (lub pogorszył się stan zdrowia), konieczne są badania kontrolne.

– A gdy już mamy takie skierowanie? – Po zakupie okularów dajemy skierowanie na nie w zakładzie pracy i fakturę. Otrzymamy wtedy refundację. Potem trzeba stosować się do zaleceń lekarza i nosić okulary.

– Ile wynosi refundacja? – Przepisy tego nie określają. Kwota zależy od pracodawcy (najczęściej informacje na ten temat są w regulaminie). Stawka musi być tak skalkulowana, aby zapewnić okulary zgodnie z zaleceniem lekarza. Różnicę za droższe oprawki i szkła płacimy z własnej kieszeni.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i... więcej