Przywileje po 50. roku życia

Osiągnęłaś już ten wiek i boisz się, że możesz mieć mniejsze szanse na rynku pracy? Podpowiadamy, jaka ochrona ci się należy.

Pamiętaj, że zgodnie z kodeksem pracy firma nie ma prawa zaznaczać w ofercie zatrudnienia, ile lat mają mieć poszukiwani pracownicy. Byłaby to dyskryminacja ze względu na wiek (art. 18 ze zn. 3a kodeksu pracy).

Reklama

Pracodawca nie może ograniczać naboru wyłącznie do młodych pracowników. Nie wolno mu też gorzej traktować tych starszych, na przykład pomijać ich w kierowaniu na szkolenia.

Starsze osoby są też chronione przed zwolnieniem. Natomiast osoby bezrobotne w wieku 50+ też muszą być w szczególny sposób traktowane w urzędzie pracy. Mają pierwszeństwo choćby w uzyskaniu dotacji na własny biznes.

Zasiłek dla bezrobotnych, szkolenia i kursy

Utrata pracy po pięćdziesiątce to niełatwa sytuacja. Masz prawo do szczególnego wsparcia w urzędzie pracy. Bezrobotni z co najmniej 20-letnim stażem otrzymają zasiłek w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania się w urzędzie pracy. Przez pierwsze 3 miesiące: 988,40 zł brutto (844,44 zł netto), przez kolejne 9 miesięcy – 776,10 zł brutto (673,25 zł netto, czyli na rękę).

Dla osób po pięćdziesiątce urzędy organizują więcej kursów, np.: przygotowujące do zawodu magazyniera czy zawodu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej. Pierwszeństwo w odbyciu kursów mają osoby po 50. r. życia, które są bez pracy przez co najmniej 6 miesięcy.

O szczegółowe zasady naboru na kursy należy pytać w urzędzie pracy lub dzwoniąc na Zieloną Linię (patrz ramka na sąsiedniej stronie).

Podstawa prawna: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2013 r., poz. 674).

Ochrona przedemerytalna

Jeżeli pracujesz na etacie i do emerytury pozostało ci nie więcej niż 4 lata, to pracodawca nie może wypowiedzieć ci umowy o pracę (art. 39 kodeksu pracy). Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników, także tych, którzy mają już wydłużony wiek emerytalny.

Przykład: wiek emerytalny kobiet urodzonych między 1 października a 31 grudnia 1958 r. wynosi 62 lata, a zatem te panie będą chronione przed zwolnieniem z pracy, gdy ukończą 58 lat.

Wyjątek! Jedynie w sytuacji, gdy zakład pracy ogłosi upadłość lub jest likwidowany, przepis o ochronie przedemerytalnej pracowników w wieku ochronnym nie obowiązuje. Natomiast jeśli pracodawca obniża pensje i wręcza tzw. wypowiedzenia zmieniające, to mogą je otrzymać także pracownicy po pięćdziesiątce.

Pracownik, którego zwolniono mimo wieku ochronnego, ma prawo wnieść odwołanie od wypowiedzenia. Może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania (art. 44–45 k. pracy).

Dofinansowanie do działalności gospodarczej

Jeśli jesteś bezrobotna i chcesz wziąć sprawy w swoje ręce i założyć firmę, możesz starać się o środki z różnych miejsc. Sprawdź, gdzie się udać po dofinansowanie.

Fundusze pożyczkowe działają w każdym powiecie. To instytucje samorządowe wspierające przedsiębiorców ze swojego terenu. Udaj się do gminy lub starostwa.

Tam dowiesz się, gdzie mieści się fundusz pożyczkowy oraz jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać pożyczkę. Musisz wypełnić specjalny wniosek i opisać planowane przedsięwzięcie (zrobić tzw. biznesplan).

Urząd pracy - dotacja na własną firmę dla osoby bezrobotnej wynosi maks. 6-krotność przeciętnej pensji w minionym kwartale (obecnie ok. 22 440 zł).

Środki te pochodzą np. z unijnego programu Kapitał Ludzki. W ich pozyskaniu pierwszeństwo mają m.in. osoby po 45. roku życia, które przez kilka miesięcy pozostają bezrobotne.

Osoby starające się o dotację muszą wypełnić w urzędzie pracy specjalny wniosek i opisać w nim szczegółowo rodzaj planowanej działalności. Dotacje są bezzwrotne, jeśli firma będzie prowadzona co najmniej rok.

Informacje o ofertach i pomocy dla bezrobotnych – kto je otrzyma

Pod numerem 19524 uzyskasz informacje o ofertach pracy w twojej miejscowości, szkoleniach oraz o zasadach dofinansowania działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej.

Zielona Linia jest czynna w dni robocze od godziny 8.00 do 18.00. Opłata za połączenie wynosi tyle co za rozmowę lokalną, a z telefonu komórkowego – wg taryfy operatora.

Więcej informacji o zasadach działania infolinii można znaleźć na stronie: www.zielonalinia.gov.pl Na tej stronie możesz założyć konto – będziesz dostawać oferty pracy.

Niższe składki do ZUS-u

Jeśli po raz pierwszy rozpoczynasz własną działalność, to przez 24 miesiące od dnia rejestracji będziesz płacić niższe składki do ZUS.

➜ Składki obowiązkowe – 141,36 zł miesięcznie na ubezpieczenie społeczne oraz – 261,73 zł miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne.

➜ Składka dobrowolna 11,76 zł na ubezpieczenie chorobowe. Choć ta składka nie jest obowiązkowa, warto ją opłacać, bo gdybyś zacho rowała, to ZUS będzie ci wypłacał zasiłek chorobowy.

Uwaga! W razie pytań możesz dzwonić na infolinię ZUS-u: 801 400 987 lub 22 560 16 00 (z telefonów komórkowych). Infolinia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –18.00.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Naj
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Słyszałam, że nastąpiły jakieś zmiany w umowach cywilnoprawnych. Na czym one polegają? Aneta z Opola więcej