Składki do ZUS od umów zleceń

Pracuję na podstawie umów zleceń. Wiem, że od 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące odprowadzania składek do ZUS od takich umów. Na czym polegają te zmiany? Marta z Gdańska

Wcześniej, jeśli ktoś pracował na podstawie kilku umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były tylko od tej umowy, która została zawarta najwcześniej.

Od 1 stycznia 2016 r. ta zasada się nie zmieniła, wprowadzony został jednak przepis, że jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, to składki będą pobierane także od kolejnej umowy lub umów.

Reklama

Tak więc pełne składki – emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna muszą być odprowadzane od zarobków wynoszących 1850 zł brutto (taka kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku). Nowe przepisy oznaczają dodatkowe formalności dla osób, które mają zlecenia od różnych pracodawców.

Dotychczas jeśli składka została odprowadzona od umowy u pierwszego pracodawcy, drugiemu czy trzeciemu pracodawcy wystarczało złożyć oświadczenie w tej sprawie.

Teraz pracownik będzie musiał dostarczyć kopie umów, od których zostały odprowadzone składki albo przedłożyć wystawione przez zleceniodawców druki ZUS RMUA.

Podstawa prawna: ustawa z 23 paź- dziernika 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831).

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Świat & Ludzie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Mąż w październiku ub. r. skończył 63 lata. Czy w związku z tym, że ma problemy ze zdrowiem (choruje na cukrzycę), może liczyć na jakieś specjalne przywileje w pracy? – pyta Henryka z Wrześni. więcej