Straciłam pracę. Co teraz z ubezpieczeniem?

Jesteś bezrobotna? To nie znaczy, że nie masz szans na ubezpieczenie zdrowotne.

Pani Kamila straciła pracę. Martwi się o swoje ubezpieczenie zdrowotne.

Reklama

– Co teraz będzie? – Z chwilą rozwiązania stosunku pracy ustaje ubezpieczenie zdrowotne zarówno pani, jak i zgłoszonych przez panią do ubezpieczenia członków rodziny. Ale przez 30 dni macie państwo jeszcze prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundowanych leków.

– A co potem? – Prawo do świadczeń zostanie przywrócone, gdy zostanie pani objęta ponownie ubezpieczeniem zdrowotnym z jakiegokolwiek obowiązkowego tytułu opłacania składki, np. po zawarciu nowej umowy o pracę, umowy-zlecenia, założeniu własnej firmy. Jeśli nie będzie pani miała „własnego” tytułu do ubezpieczenia, jako członka rodziny może zgłosić panią mąż.

Prawo do świadczeń będzie przysługiwało jednak dopiero od dnia, w którym zgłoszenie zostało dokonane. Gdyby mąż zapomniał, a pani w tym czasie zachorowała, zostanie pani potraktowana jak osoba nieubezpieczona. – Jak ma mnie zgłosić? I co z dziećmi? – Każda osoba, która ma ubezpieczenie zdrowotne, powinna zgłosić do Funduszu (zwykle poprzez pracodawcę) nieubezpieczonych członków rodziny (patrz: ramka). Ma na to 7 dni np. od dnia rozwiązania przez panią stosunku pracy.

Jeśli dzieci do tej pory były zgłoszone przez panią, mąż i je powinien zgłosić. – A gdyby mąż w międzyczasie zmienił pracę? – Rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą oznacza wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy mąż podejmie zatrudnienie w nowym miejscu, musi znów wypełnić zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, podając dane pani i dzieci. – A jak zarejestruję się w urzędzie pracy?

– Zyska pani własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Mąż powinien o tym poinformować swojego pracodawcę – w ciągu 7 dni od dnia, kiedy pani zarejestruje się w urzędzie pracy. Pracodawca w imieniu męża dokona pani wyrejestrowania.

art. 50, 67, 72 i 240 ust. z 27.08. 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kim są członkowie rodziny?

Osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do niego niepracujących lub uczących się członków rodziny.

Są to dzieci, wnuki (jeśli rodzice nie podlegają ubezpieczeniu) – do ukończenia 18 lat (26 lat, jeśli się uczą, bez ograniczenia wieku, jeśli są niepełnosprawne). Małżonek oraz rodzice (dziadkowie) we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

Porad udziela Izabela Rogowska mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i... więcej