Świadczenie rehabilitacyjne

Już czwarty miesiąc przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy przysługuje mi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo jest wypłacane i czy firma może mnie w tym czasie zwolnić? Sylwia z Jabłonny.

Z listu wynika, że jest Pani objęta ubezpieczeniem chorobowym, a zatem spełnia Pani podstawowy warunek do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego. Może je Pani uzyskać dopiero, kiedy upłynie maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego, tzn. po 182 dniach (w wypadku gruźlicy po 270 dniach).

Reklama

O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS. Jak się o nie starać? Proszę złożyć w swoim oddziale wniosek (druk ZUS Np-7), dołączając do niego zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez Pani lekarza prowadzącego (druk ZUS N-9) oraz wywiad zawodowy z miejsca zatrudnienia (druk ZUS N-10).

Gdyby orzecznik wydał decyzję odmowną, może Pani się odwołać do komisji lekarskiej zakładu.

Świadczenie rehabilitacyjne może Pani dostać maksymalnie na 12 miesięcy. Przez pierwsze trzy miesiące będzie to 90 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, później już 75 procent.

Tylko osoby, którym niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub jest skutkiem wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, pobierają 100 procent. Przeciętnie wypłata wynosi ok. 1,5 tys. zł.

Co ważne, kiedy pobiera się świadczenie, nie wolno dorabiać.

Gdyby zakład stwierdził, że jednak Pani zarobkuje, za dany miesiąc te pieniądze Pani nie przysługują. Ponadto nie wypłaca się ich w okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego ani wówczas, gdy niezdolność do pracy jest wynikiem umyślnego przestępstwa.

Świadczenie rehabilitacyjne chroni przed zwolnieniem, ale nie zawsze. Rozumiem, że pracuje Pani w firmie ponad pół roku (inaczej rozstaliby się z Panią już po trzech miesiącach pobytu na chorobowym).

Wobec tego ochrona obejmuje cały czas pobierania zasiłku chorobowego plus trzy miesiące na świadczeniu. Gdyby potem choroba wciąż trwała, firma może zwolnić daną osobę bez wypowiedzenia.

Przydatne informacje

« Chcesz wiedzieć więcej? Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz na portalu: www.zus.pl. W dziale „Baza wiedzy” wybierz „Świadczenia” i poszukaj tego, które Cię interesuje. « Zadzwoń Możesz porozmawiać też z konsultantem, dzwoniąc pod numer 801 400 987, pon.-pt. w godz. 7-18.30.

Porad udziela prawnik Zbigniew Rogalski

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Na żywo
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Mój szef dostrzega tylko tych, którzy biegną do niego z każdym pomysłem i osiągnięciem. Mojej pracy nie widzi, chociaż często radzę sobie lepiej niż inni. Co zrobić, żeby mnie docenił? Ewelina z... więcej