Świadczenie socjalne dla pracowników

§ Pracujesz w małej firmie, która nie ma zakładowe go funduszu świadczeń soc jalnych (pracuje w niej mniej niż 20 osób)? Raz w roku należy ci się świadczenie urlopowe. W 2016 r. wynosi ono 1093,93 zł dla pracujących na cały etat. Świadczenie to przysługuje, jeśli korzystasz w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymia rze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Nie dostaniesz świadczenia, jeśli pracodawca w styczniu poinformował pracowników o tym, że nie będzie go w tym roku wypłacał.

Art. 3 ust. z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych .

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Moja córka miała wypadek. Czekają ją miesiące pobytu w szpitalu a potem rehabilitacja. Czy w takiej sytuacji pracodawca może ją zwolnić, bo przecież na naprawdę długi czas traci pracownika? Maria... więcej