Wykształcenie a staż pracy

Niedawno podjęłam swoją pierwszą pracę. W kadrach usłyszałam, że przysługuje mi 20 dni urlopu rocznie. Dowiedziałam się, że po kilku latach pracy przysługujący mi urlop ulegnie wydłużeniu i że do stażu pracy – od którego jest to uzależnione - wlicza się też czas nauki? Prosiłabym o informację na ten temat. Aldona z Płocka

Reklama

Większy wymiar urlopu przysługuje pracownikowi, który zatrudniony jest przez okres co najmniej 10 lat. Wynosi on 26 dni.

Należy dodać, że do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Do stażu urlopowego wlicza się także okresy związane z pobieraniem nauki.

I tak z tytułu ukończenia: – zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, – średniej szkoły zawodowej przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, – średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych równorzędnych szkół zawodowych – 5 lat, – średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, – szkoły policealnej – 6 lat, – szkoły wyższej – 8 lat. Należy pamiętać, że powyższe okresy nie sumują się.

Żeby wliczyć okres nauki do stażu pracy, trzeba dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Świat Seriali
Więcej na temat:

Zobacz również

  • Zięć stracił pracę i nie robi nic, aby znaleźć nową. Całymi dniami tylko ogląda telewizję albo gra w gry komputerowe. Nie pomaga w domu. Wszystko jest na głowie mojej córki: dzieci, gotowanie,... więcej