Wypowiedzenie w czasie zwolnienia lekarskiego

Częste nieobecności mogą się źle skończyć dla pracownika.

Danuta J., zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony, dosyć często przebywa na zwolnieniach lekarskich. Jakby tego było mało, również jej małe dzieci bez przerwy chorują, jak nie jedno, to drugie lub trzecie. Z tego też powodu jej nieobecności w pracy przekraczają nawet kilka tygodni w ciągu roku. I to od lat!

Nieobecność dezorganizuje!

Reklama

Zirytowany częstymi i długimi absencjami Danuty, choć usprawiedliwionymi, jej przełożony spotkał się z prawnikiem. Zanim go spytał, jakie prawne rozwiązania są w takiej sytuacji możliwe do zastosowania, powiedział wprost, co mu leży na sercu.

– Dla mnie jako szefa to coraz większy problem organizacyjny. Z jednej strony nie neguję, że owe nieobecności są przez tę pracownicę niezawinione, ale z drugiej strony co i rusz muszę załatwiać za nią zastępstwa, gdy ona jest na zwolnieniu lekarskim. Poza tym nigdy nie wiem, kiedy będzie miała miejsce następna nieobecność i znów w ostatniej chwili muszę przeorganizować pracę w dziale. Pozostali pracownicy są wściekli, bo często muszą za nią wykonywać zadania, niejednokrotnie zostając po godzinach pracy.

Czy mogę ją zwolnić? – spytał wprost. Odpowiedź prawnika była jednoznaczna: – W takiej sytuacji pracodawca może z pracownicą rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. – A co mogę napisać w uzasadnieniu decyzji o rozwiązaniu umowy z tą pracownicą? – dopytywał szef Danuty.

– Może pan wskazać częste i nieprzewidziane nieobecności tej pani w pracy. Nawet w orzecznictwie Sądu Najwyższego zwraca się uwagę, że takie powody, które wymagają wyznaczenia zastępstw i pociągające za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, nawet jeśli nie jest to wina pracownika – odpowiedział prawnik.

Wyjaśnił ponadto, że wypowiedzenie umowy o pracę nie jest żadnym nadzwyczajnym sposobem jej rozwiązania. Przyczyny wypowiedzenia nie muszą również mieć jakiejś szczególnej wagi, czy nadzwyczajnej doniosłości.

Uzasadnione więc będą przyczyny leżące po stronie pracownika, nawet jeżeli nie były one przez niego zawinione. Przy ocenie zasadności wypowiedzenia uwzględnia się bowiem również interesy pracodawcy.

Natalia Kłoszewska

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca

Twoje Imperium

Zobacz również

  • Opublikowany niedawno wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 11/15) rozwiał wątpliwości dotyczące wynagrodzenia za noclegi kierowców w zagranicznej podróży służbowej. Kierowcy nie mogą... więcej